Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu

Düzenleyen:

Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu, “Anayasa ve İdare Hukuku Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ana temasıyla Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

09 Ekim 2019 Çarşamba – Saat: 09.00 – 17.30

Yer:

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinkaya İletişim Fakültesi Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur HASOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL
 • Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YILDIZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammed GÖÇGÜN
 • Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen EROĞLU DURKAL
 • Prof. Dr. Ayhan DÖNER
 • Prof. Dr. Hasan TUNÇ
 • Doç. Dr. Cengiz GÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYRAKTAR
 • Doç. Dr. Abdullah SEZER
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜMAY
 • Doç. Dr. Cengiz GÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇELİK
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hulusi AKKAŞ
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • İdare Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: Kanun Hükmünde Kararname ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
 • Yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğiliminde Cumhurbaşkanlığı Sistemi
 • Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının İşlemlerinin Yargısal Denetimi
 • İdarenin Denetiminde Devlet Denetleme Kurulunun “Yeni” İşlevi
 • Kanun – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İkileminde İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Yasama ve Yürütme Organlarının Oluşumu ve Yetkileri Kapsamında Başkanlık Sistemi ve Türkiye’nin Yeni Hükümet Sisteminin İncelenmesi
 • Rasyonelleştirilmiş Bir Başkanlık Modeli Olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türk Siyasal Sistemi Üzerindeki Etkileri
 • Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
 • Başkanlık Rejiminden Sapma: Seçimlerin Yenilenmesi
 • Türk ve ABD Başkanlık Hükümet Sistemlerinde Başkan ve Parlamento İlişkileri
 • Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
 • Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ceza Hukuku Sorumluluğu

Etkinlik ayrıntıları:

 • Sempozyum katılım sertifikası almak isteyenlerin abdulkadirsaka@erciyes.edu.tr adresiyle 08 Ekim 2019 tarihine kadar iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İletişim / Kayıt: