Kira Hukukunda Güncel Gelişme ve Sorunlar

Etkinlik, Taşınmaz ve Kira Hukuku Grubu Dergisi tarafından düzenlenmektedir.