Kırklareli Barosu

Kırklareli Barosunun Kuruluşu

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında çıkarılan Avukatlık Kanununun getirdiği yenilikler arasında Baroların kurulması da mevcuttur.Kanunun yayınlanmasından çok kısa süre sonra Edirne Bölge Barosu kurulmuştur.Bölge Barosuna,Edirne-Tekirdağ-Kırklareli İllerinde Avukatlık yapan Avukatlar kayıtlarını yaptırmışlardır.1953 yılında Kırklareli Barosu kurulmuş,Bölge Barosuna kayıtlı Kırklareli Avukatları,kayıtlarını Baroya nakletmişlerdir.Baronun İlk Genel Kurul toplantısı 17 Temmuz 1953 tarihinde Kırklareli il merkezinde yapılmıştır.17 Avukatın kayıtlı bulunduğu Kırklareli Barosunun İlk genel Kurul toplantısı 9 üyenin katılmasıyla açılmış,Genel Kurul Başkanlığına Av.Arif Sönmezışık üyeliklere Av.Ümran Hekimoğlu ve Av.Nebahat Şatana getirilmişlerdir. Oylama sonucu Av. Abdurrahman Altuğ Baro Başkanlığına ,Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Av.Ümran Hekimoğlu, Av.Yalçın Bilgüvar, Av.Hilmi Ergun, Av.Arif Sönmezışık yedek Üyeliklere Av.Necati Gürsoy, Av.Nebahat Şatana seçilmişlerdir.

Kırklareli Barosunun Komisyonları şu şekildedir;

Avukat ve Meslek Sorunları Komisyonu, CMK Komisyonu, , Çocuk Hakları Komisyonu, Hayvan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hukuku Komisyonu, Kent ve Çevre Komisyonu, Eğitsel ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu, Staj Komisyonu, Uzlaşma Komisyonu, Yayın, Medya ve Bilişim Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Sosyal ve Sportif Faaliyetler Komisyonu, Hukukta Alternatif Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Komisyonu.

Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu

Baro Başkanı: Av. Harun Saygılı

Başkan Yardımcısı: Av. Alaaddin Güncer

Genel Sekreter: Av. Çiğdem Erdem Öntufan

Sayman: Av. Ayşegül Tükel Yüzkollar

Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Çiğdem Öztürk Çetin, Av. Nilüfer Gençtürk Onat, Av. Onur Kocaoğlu, Av. Bilge Yakut, Av. Emrah Arslan

Avukat Sayısı

Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Kırklareli  Barosu 77’si kadın olmak üzere 201 kayıtlı avukata sahip.

Kırklareli Barosu internet resmi sitesi: www.kirklarelibarosu.org.tr