Konferans: Ticari Uyuşmazlıklar Bağlamında Fikri Mülkiyet Haklarında Arabuluculuk

Düzenleyen:

Ticari Uyuşmazlıklar Bağlamında Fikri Mülkiyet Haklarında Arabuluculuk Konferansı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (fisaum) ortaklığında düzenlenmektedir.

Tarih:

26 Şubat 2019 Salı, Saat: 09.00 – 16.00

Yer:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Umut İlhan Durmuşoğlu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı
 • Prof. Dr. Muharrem Özen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Levent Akın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Arzu Oğuz, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 • Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
 • Adem Albayrak, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Osman Umut Karaca, Türk Patent ve Marka Kurumu Avukatı, Arabulucu
 • İlker Koçyiğit, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Dursun Yassıkaya, BADER- Bağımsız Arabulucular Derneği Başkanı

Konferans konuları:

 • Psikososyal Boyutuyla Arabuluculuk
 • Fikri Mülkiyet Hakları ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Özellikle Arabuluculuk
 • Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Kapsamına Girebilecek Fikri Mülkiyet Hukuku Davaları
 • Nitelikli Arabuluculuk
 • Dava Şartı Olan Arabuluculuk Kapsamındaki Sınai Mülkiyet Uyuşmazlıkları
 • Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuğa Genel Bakış
 • Uygulamada Yaşanan Arabuluculuk Bakış Açıları

Konferans Programı