Kültürel Miras (Kültür Varlıkları) Hukuku

Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş ve Cüneyd Altıparmak editörlüğünde hazırlanan Uygulamaya Yönelik, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Kültürel Miras (Kültür Varlıkları) Hukuku, Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlandı. Prof. Dr. Ruşen KELEŞ’in sunuş yazısının yer aldığı eser 474 sayfadan oluşmakta. Yayınla ilgili basın bülteni şu şekilde:

Bu eser; kültür varlıklarıyla ilgili temel hususları belirtmek, bu konudaki mevzuatı da esas alarak, konuyu hem hukuki yönden hem de sanat tarihi, arkeoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık alanları açısından, disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bir hukukçunun restorasyon kavramını izah etmesi ya da arkeolojik yaklaşımları mevzuattan aktarması, okuyucuya geçmeyen bir yaklaşımdır. Zira kültür varlıkları hukuku, salt hukuk bilgisiyle kaleme alınamayacak genişlik ve derinliktedir. Bu düşünceden hareketle kitapta; hukuki konuların ağırlıkta olduğu, fakat teknik alanların da ilgililerince ele alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Bu kitap, kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar yürüten ve bu konunun hem pratiğine hem de teorisine dair bilgileri olan kimselerce kaleme alınmış bir eserdir. Yazarların birçoğu daha önce bu alanda çalışmalar yapmış, kurullarda görev almış veya akademik olarak değerlendirme ve önerilerini paylaşmış kimselerdir. Bir çoğu halen aktif biçimde planlama, restorasyon, danışmanlık hizmetleri veren yazarların kitaba aktardıkları, salt akademik bilgilerden ibaret olmayıp, mesleki tecrübelerini de içermektedir.

Kitabın Konu Başlıkları

 • Kültür Varlıkları Hukukunun Esasları
 • Kültür Varlıkları Konusunun Hukuk Disiplinindeki Yeri, Prof. Dr. Yücel Oğurlu
 • Kültür Varlıklarına İlişkin Düzenlemelerin Anayasalardaki ve Uluslararası Sözleşmelerdeki Görünümü, Kadir Can Özel
 • Kültür Varlıklarına İlişkin Diğer Ülkelerdeki Düzenleme ve Uygulamalar, Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş – Cüneyd Altıparmak
 • Kültür Varlığı Olmanın Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Murat Volkan Dülger
 • Kültür Varlıklarının Diğer Disiplinlerdeki Durumu
 • Kültür Varlıkları Açısından Sanat Tarihinin Önemi ve Temel Meseleleri, Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş
 • Kültür Varlıklarının Yapı Ölçeğinde Korunması, Dr. Alidost Ertuğrul
 • Genel Olarak Kültürel Alanlardaki Planlama Çalışmaları, Umut Gündüz
 • Kültür Varlıkları Yönünden Arkeolojinin Temel Meseleleri, Doç.Dr. Hanifi Biber
 • Taşınır Kültür Varlıklarına Dair Esaslar, Dr. Tuğba Batuhan
 • Kültür Varlıklarının Yönetimi ile Görevli İdari Kurumlar ve Temel İşlemleri
 • Kültür Varlıklarına Dair İdareler ve İmar İşlemlerinin Temel İşleyişi, Ayşe Ünal
 • Yüksek Kurul ve Bölge Kurullarının Oluşumu, İşleyişi ve Kararları, Mehriban Karaaslan
 • Koruma Amaçlı İmar Planları, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
 • Kültürel Miras ve Türkiye’de Alan Yönetimi, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
 • Çevre Düzenleme Projeleri, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
 • Basit ve Esaslı Onarım İşleri ve Süreci, Dr. Alidost Ertuğrul
 • Kültür Varlıklarına İlişkin İhaleler, Feyat Demir
 • Kültürel Mirasın Mülkiyeti ve Kamulaştırma, M. Lamih Çelik
 • Kültür Varlıklarına İlişkin Özel Durumlar
 • Kültür Varlıklarına İlişkin Konularda Fikri Haklar, Bekir Cenap Altıparmak
 • Kültür Varlıklarının Kiralanması, Emine Altıparmak
 • Kültür Varlıklarının Kullandırılmasına İlişkin Hususlar, Av. Arb. Ömer Avcı
 • Kültür Varlıklarına İlişkin İstisnai Düzenlemeler, Cüneyd Altıparmak
 • Kültür Varlıklarına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar, Cüneyd Altıparmak
 • Suç ve Yaptırımlara İlişkin Genel Çerçeve
 • Kültür Varlıklarına Karşı Suçların İncelenmesi
 • Suçların Yargılama Sürecine İlişkin Durumları