Lawyer-Lawyee Sistemi – Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü

Başvuru sırasına göre kısa tanıtımlarına yer verdiğimiz Yılın Hukuk Projesi adaylarının ikincisi Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Lawyer-Lawyee Sistemi”.

Projenin özeti:

“Lawyer – Lawyee Sistemi” Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi genelinde 27 Eylül 2016 tarihinden bu yana hâlâ devam etmektedir. Proje kapsamında hukuk fakültesi ikinci, üçüncü ve son sınıf öğrencileri gönüllü olarak, fakülteye yeni giriş yapan birinci sınıf ve hazırlık öğrencilerine yol göstericilik yapmaktadır.

Bu proje “Yılın Hukuk Projesi” ödülünü niçin alır?

Projeyi gerçekleştiren Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü projelerinin niçin “Yılın Hukuk Projesi” ödülüne layık olduğu yönündeki görüşlerini şu cümlelerle ifade ediyor: “Yılın Hukuk Projesi” yarışmasına öğrencilere sadece akademik yönden değil sosyal yönden de yarımcı olan; diğer hukuk fakültelerinde uygulandığını duymadığımız ve bu yönüyle ender olduğuna inandığımız “Lawyer – Lawyee Sistemi” ile katılmaya karar verdik. “Üniversiteye yeni girmiş olan öğrencilerin yardıma ihtiyaç duyabilecekleri her konuda onlara destek olmak” amacıyla uygulamaya koyulmuş olan bu sistem, hem özgünlüğü hem de öğrencilere sağladığı katkısı ile “Yılın Hukuk Projesi” ödülünü kazanmaya adaydır.

Projenin içeriğini oluşturan konu başlıkları:

Lawyer – Lawyee Sistemi, Lawyer – Lawyee Buluşması, Bir Hukuk Öğrencisinin Yardıma İhtiyaç Duyabileceği Her Türlü Akademik ve Sosyal Konuda Danışmanlık, Yeni Gelen Öğrencilerin Üniversite Hayatına ve Hukuk Fakültesine Alışmasına Yardım Etmek

Projenin taşıdığı sosyal sorumluluk değeri:

Tamamen gönüllülük esasına dayanan projenin temelinde üniversiteye yeni giriş yapan öğrencilere yardım etmek isteyen üst sınıf öğrencilerinin desteğiyle hukuk fakültesine başlayan öğrencilerin, yeni hayatlarına ve fakülteye alışmalarının sağlanması yatmaktadır.

Projeden faydalanan kitle:

2016-2017 öğretim yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriş yapan 150’den fazla öğrenci projeden faydalandı.

Proje bütçesi:

Proje için herhangi bir bütçe belirlenmedi.

Projeye katılım için kişilerden talep edilen ücret:

Projeye katılım ücretsizdir.

Projenin destekçileri / sponsorları:

Projenin herhangi bir sponsoru/destekçisi yoktur.

Projede görev alan kişilerin sayısı ve görevleri:

Projede proje sorumlusu, proje sorumlusu yardımcıları, proje direktörü ve danışman (lawyer) öğrencilerden oluşan 38 kişi görev aldı.

“Yılın Hukuk Projesi Ödülü” Nedir?