Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kuruldu

Mağdur haklarının kurumsal düzeyde etkili bir şekilde takibi ile savunmasız grupların adalete erişiminde daha etkin ve proaktif bir çalışma düzeni oluşturulmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlıkça mağdurlara yönelik etkin bir müdahale programı uygulamak için çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015