Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu

Düzenleyen:

Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

 • 18 Mart Pazartesi, Saat: 09.30 – 17.40
 • 19 Mart Salı, Saat: 09.30 – 13.30

Yer:

 • 18 Mart Pazartesi: İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Salonu
 • 19 Mart Salı: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu

Konuşmacılar:

 • Av. Dr. Mehmet Sarı – TÜRKAD Başkanı
 • Prof. Dr. Mahmut Ak – İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • Ahmet Misbah Demircan – Beyoğlu Belediye Başkanı
 • Turan Konak – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü
 • Dr. Hayri Baraçlı – İBB Genel Sekreteri
 • Prof. Dr. Fethi Gedikli – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Adem Esen – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Önder Kutlu – Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Azim Öztürk – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Yusuf Şahin – Aksaray Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. İzzet Öztürk – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Abdülkerim Çalışkan – Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cemil Kaya – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman – Şehir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatma Ebru Gündüz – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Çağla Tansuğ – Galatasaray Üniversitesi
 • Doç. Dr. Engin Saygın – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kürşat Ersöz – Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cihan Osmanoğlu Karahasanoğlu – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İslamoğlu – TÜRKAD Başkan Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi
 • Av. Yusuf Demir – TÜRKAD Yerel Yönetimler Hukuku Komisyonu Başkanı
 • Prof. Dr. Hacer Tuğba Eroğlu – Selçuk Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa Lamba – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sefa Usta – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cenay Baboğlu – Ömer Halis Demir Üniversitesi

Sempozyum Konuları:

 • Dünyada yerel yönetimler ve metropollerde yönetim
 • Belediyelerde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
 • Mahalli idarelerin yeniden yapılanması
 • İç göçün toplumsal yapıda oluşturduğu değişim
 • Su yönetimi
 • Katı atık yönetimi
 • Yerel yönetim mevzuatını yeniden düşünmek
 • Mahalli idarelerin gelir ve giderleri
 • Yerel yönetimlerin yetkileri ve sınırlar
 • Mahalli idarelerin kadına karşı şiddetin önlenmesindeki rolü
 • Fransa’da yerel yönetimler: Benzerlikler – Farklılıklar
 • İngiltere’de yerel yönetimler
 • Belediye şirketlerinin hukuki statüsü
 • Osmanlı Devletinde bir mahalli idare bilimi olarak köy
 • 1864 Vilayet Nizamnamesinin önemi ve getirdiği değişiklikler
 • 100. yılına 5 kala Yeni Köy Kanunu ihtiyacı
 • Osmanlı’da belediyecilik
 • Türkiye’de yerel yönetim reformları kapsamında belediyelerde performans denetimi
 • Büyükşehir ve ilçe belediyeler arasındaki ilişki
 • Yerel yönetimler, katılım ve demokrasi
 • Yerel yönetimler ve akıllı kentler

İletişim:

 • 0534 218 28 00
 • info@turkad.ist

Sempozyum Programı