Medenî Hukuk (Çözümlü) Pratik Çalışmaları ve Ders Notları

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemale Aslanova’nın Medenî Hukuk (Çözümlü) Pratik Çalışmaları ve Ders Notları adlı çalışması Mart 2017’de Aristo Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Hukuk eğitiminde ezberciliğe yer olmadığını ve muhakeme yapılmasının önemini vurgulamak amacıyla titiz bir şekilde hazırlanan kitap 236 sayfalık zengin bir içeriğe sahip. Hediye Kitap Çekilişi ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulları ve Hukuk Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin anladıklarını muhakeme yeteneği ile pekiştirmelerine ve mantığını kavramalarına yardımcı olacak Medenî Hukuk (Çözümlü) Pratik Çalışmaları ve Ders Notları, 20 konu başlığından ve 11 çözülmemiş pratik çalışmadan oluşuyor.

İçindekiler:

 • Borçlandırıcı işlem – tasarruf işlemi – emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle ayni hak iktisabı
 • Sınırlı ehliyetsizin hukuki işlem ehliyeti
 • Fiil ehliyeti – emin sıfatıyla zilyetten mal iktisabı
 • Fiil ehliyeti – iyiniyetin korunması
 • Nişanlanma ve evlenme ehliyeti
 • Örf ve adet hukuku
 • Kişiliğe saldırı halinde açılabilen davalar
 • Kişilik hakkının korunması (Manevi tazminat)
 • Fiil ehliyeti – vesayet
 • Derneğe üyelik – dernekten çıkarma
 • İyinetin korunması
 • Evlat edinme
 • Evlat edinme yaş
 • Mal rejimi – aile konutu
 • Boşanma
 • Soybağı
 • Velayetin kaldırılması
 • Yoksulluk nafakası
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma
 •  Cinsiyet değiştirme

Hediye Kitap Çekilişi Katılım Şartları:

 • Hediye kitap çekilişine katılabilmek için kayıt formunun 30 Haziran 2017 Cuma saat 17.00’ye kadar eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Kayıt formunu dolduranların Türkiye Hukuk’u Twitter’dan takip ediyor olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt formunu dolduranların Twitter’daki çekiliş paylaşımını retweet etmeleri gerekmektedir.
 • Daha önce Türkiye Hukuk’un herhangi bir kampanyasından faydalanmamış olma şartı aranmaktadır.
 • Kayıt formunu dolduranlar, yukarıdaki şartlara uygun olup olmadığı editörlerce kontrol edildikten sonra çekilişe dahil edilecektir.
 • Kayıt formu belirtilen tarih ve saatte kapatılarak formu dolduran ve yukarıdaki şartları taşıyanlar arasından kura çekilerek 1 asil 1 yedek kişi belirlenecektir.
 • Kurada ismi belirlenen asil kişi Türkiye Hukuk Twitter hesabından ilan edilecektir. 24 saat içinde iletişim bilgilerini paylaşmayan ya da kitabı herhangi bir sebeple teslim almayıp kargoyla geri gelmesine sebep olan asil kişinin hakkı yedek kişiye devredilecektir.
 • Türkiye Hukuk, herhangi bir suistimal durumunda çekilişi yineleme hakkını kullanır.
 • Hediye kitap, sadece kurada belirlenen isim öğrenci olması durumunda “gönderici ödemeli” olarak kargoyla gönderilecek, bunun haricindeki talihlilere kitap “karşı ödemeli” olarak ulaştırılacaktır. Talihlinin bu konuda kayıt formuna yazdığı bilgi geçerli kabul edilecektir. Asil talihli, kargo ücretini ödemeyi kabul etmemesi durumunda hakkını kaybeder ve kitap yedek talihliye gönderilir.