Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kayseri’de kurulan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, eğitim – öğretime 2008 yılında başladı.

Öğrencilerin klasik hukuk dersleri dışında siyaset bilimi, bilişim hukuku, gen hukuku, sağlık hukuku, Avrupa sözleşme hukuku gibi seçimlik derslerle donanımlarına katkıda bulunan ve yabancı hukuk sistemleriyle ilgili programlara da sahip olan üniversite öğrencilerinin çok yönlü ve başarılı hukukçular olmasını amaçlamaktadır.

Hakimlik, savcılılık, avukatlık, noterlik, kaymakamlık, akademisyenlik ve daha bir çok meslekte geçerliliği olan bir fakülte olan hukuk fakültesinde öğrencililere uygulamalı eğitim ve staj imkanı tanınarak meslek hayatına geçişte öğrencilerin daha deneyimli ve hazırlıklı olmaları istenmektedir.

İngilizce bilen hukukçular yetiştirmek adına seçmeli hazırlık sınıfı eğitimi sunulmaktadır. Ayrıca birçok Avrupa ülkesindeki hukuk fakülteleriyle Erasmus anlaşmaları vardır.

Öğrencilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çok sayıda sempozyum, konferans ve panel de üniversite bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Murat ŞEN (Dekan)
Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN
Doç. Dr. Cengiz GÜL
Doç. Dr. Hayrettin EREN
Doç. Dr. Sarvar SÜLEYMANLI
Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV
Yrd. Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI
Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR
Öğr. Gör. Musa İYİLER
Öğr. Gör. Melike URFALIER
Öğr. Gör. Zairbek MALASHEV
Arş. Gör. Vildan BALCI
Arş. Gör. Ahmet Faruk İLHAN
Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞÇİ
Arş. Gör. İmran AKTÜRK
Arş. Gör. Ayşe Sena GÖRGÜLÜ
Arş. Gör. Zeynep KAĞAN
Arş. Gör. Ayşe Nur TURAN
Arş. Gör. Mehmet KARACA
Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN
Arş. Gör. Serdar YILDIRIM

Yabancı Öğretim Üyeleri de Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde

Öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde yurt dışından gelen ya-bancı öğretim üyeleri Melikşah Ü. Hukuk Fak.de pek çok ders vermiştir. Introducti-on to American Law ve American Civil Procedure Law dersleri Prof. Dr. Jeffrey E. Thomas tarafından; Europen Union Law dersi Almanya Lü-neburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jürgen W. Simon tarafından; Inter-national Human Rights Law dersi Doç. Dr. Rana Lehnardt tarafından; Contract Law dersi Lecturer Mark Lehnardt tarafından; Introduction to Turkish Law, European Union Law ve International Human Rights Law dersleri de Doç. Dr. Ferhad Mehdiyev tarafından verilmiştir.

kontejyan ve burs:

Tam burslu (12), %50 burslu (12), %25 burslu (24) öğrencilerle birlikte toplan kontejyan 120 kişidir. 2015-2016 yılı öğretim ücreti 22.420.00 TL dir.

İlk 100 e giren öğrencilere aylık 2500 TL, 101-1000 arasındakilere 1250 TL, 1001-2000 arasındakilere 1000 TL ve 2001- 5000 arasındakilere 7500 TL özel burs imkanı tanınmaktadır.

Ayrıca not ortalamalarına göre öğrencilerin eğitim ücretlerinde indirimler de yapılmaktadır.

GENEL BİLGİLER

Puan Türü: TM-3
Eğitim Dili: Türkçe
İngilizce Hazırlık: Seçmeli
Eğitim Süresi: 4 yıl

iletişim:

Adres: Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 3. kat Talas/Kayseri

Web: http://hukuk.meliksah.edu.tr

E-posta: hukuk@meliksah.edu.tr

Dekan sekreterliği: 0352 207 73 00