Milletlerarası Satım Hukuku Sertifika Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’nin 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle taraf olduğu ‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı (CISG) Türk hukukçulara tanıtmak amacıyla İngilizce yürütülecek bir sertifika programı başlatıyor. Toplamda 24 saatten oluşan Milletlerarası Satım Hukuku Sertifika Programı kapsamındaki dersler 16-18 Eylül ve 1-2 Ekim tarihlerinde 16.00-20.00 arasında, 3 Ekim tarihinde ise 9.00-13.00 arasında dörder saat olarak sunulacak.

16-18 Eylül tarihleri arasında yürütülecek olan seminerin ilk bölümünde Prof. Dr. Ulrich G. Schroeter CISG’ın milletlerarası uygulama alanı, uygulama alanı dışında kalan konular, Antlaşmanın yorumu ve boşluk doldurma, Antlaşmaya ilişkin kaynaklara ulaşım gibi konuların yanı sıra CISG’a göre satım sözleşmesinin kurulması, hükümleri, yorumu ve tarafların yükümlülükleri başlıklarını aktaracak.

1-3 Ekim tarihleri arasında yürütülecek olan ikinci bölümde ise Dr. Florian Mohs ifa engelleri hukuku, satıcının ve alıcının başvurabileceği yaptırımlar ve özellikle tazminatın kapsamı, faiz ve sorumsuzluk konuları üzerinde duracaktır.

Milletlerarası Satım Hukuku Sertifika Programı Katılım Şartları

Katılım ücreti: 500 TL / LAW 323 dersine kayıt olmayan öğrenci ve stajyer avukatlar için 200 TL / Öğretim görevlilerine ücretsiz katılım imkânı verilecektir ancak yerler sınırlıdır.

Kayıt Başvurusu: Önceden kayıt olunmadan programa katılmak mümkün değildir. Kayıt en son 15 Eylül 2015’e kadar yapılabilecektir. Yerler sınırlıdır.

Sertifika programı hakkında daha detaylı bilgi almak ve programa başvuruda bulunmak için ilgili adres ziyaret edilebilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik ya da yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.