Panel: Ceza ve İdari Yargılama Usulünde İstinaf

Düzenleyen:

Ceza ve İdari Yargılama Usulünde İstinaf (İstinaf nedir?) konulu panel, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

22 Şubat 2017 Çarşamba; Saat: 09.30

Yer:

Gazi Üniversitesi İİBF 100. Yıl Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Ercan Ahi – Danıştay 2. Daire Başkanı
  • Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD. Başkanı
  • Esat Toklu – Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
  • Vuslat Dirim – 13. Ceza Dairesi Başkanı
  • Prof. Dr. Cumhur Şahin – Gazi Üniversitei Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi ABD. Öğretim Üyesi
  • Doç. Dr. Seydi Kaymaz – Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı

Panel konuları:

  • İdari yargılama usulünde istinaf
  • Ceza muhakemesinde istinaf