Panel: İş Yeri Kanseri Mobbing

Düzenleyen:

İş Yeri Kanseri Mobbing Paneli; Ankara Barosu, Mobbing ile Mücadele Derneği ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

07 Şubat Perşembe, Saat: 14.00

Yer:

Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Av. M. Fatih Kaya – Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu Başkanı
  • İlhan İşman – Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı
  • Prof. Dr. Vedat Bulut – Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı
  • Mehmet Zülfi Cankurt – SGK Müfettişleri Derneği Genel Sekreteri
  • Av. Hasan Hüseyin Alparslan – Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu Üyesi

Panel konuları:

  • Literatürde mobbing
  • Sağlıkta mobbing
  • Hukuki ve cezai yönleriyle mobbing