Panel: KHK’ler Türkiyesinde Savunma Hakkı

Düzenleyen:

KHK’ler Türkiyesinde Savunma Hakkı Paneli, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

17 Aralık 2016; Saat: 10.00 – 15.30

Mekan:

İzmir Barosu, Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu Barohan 6. Kat – Alsancak / İzmir

Konuşmacılar:

 • Av. Aydın Özcan – İzmir Barosu Başkanı
 • Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu – Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Av. Berra Besler – TBB Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu – Özyeğin Üniversitesi
 • Doç. Dr. Devrim Aydın – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zehreddin Aslan – İstanbul Üniversitesi
 • Hakim Oğuz Özkan – İstanbul İdare Mahkemesi Emekli Bşk.
 • Av. İzzet Varan – TB Yönetim Kurulu Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu – Hacettepe Üniversitesi
 • Av. Münci Özmen – Dışişleri Bakanlığı Emekli Hukuk Müşaviri
 • Av. Uğur Altun – İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi

facebook

Panel konuları:

 • OHAL ve KHK’nin Anayasal Rejimi
 • OHAL Rejiminde Soruşturma ve Kovuşturma
 • KHK’lerde yer alan bireysel işlemlere karşı başvuru ve yargı yolları
 • Danıştay 7.12.1989 tarihli İBKGK kararı ışığında güncel sorunlara bakış
 • Uluslararası hukuk emredici hükümleri ile OHAL ilişkisi
 • İHAS bağlamında OHAL uygulamaları
 • KHK’nin uygulamada ve savunma hakkının kullanılmasında yarattığı sorunlar

İletişim / Bilgi:

 • 0232 463 00 14 / 0232 400 00 00
 • info@izmirbarosu.org.tr

savunma-hakki