Sempozyum: Hukuka Aykırı Deliller

Düzenleyen:

Hukuka Aykırı Deliller Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi IGUL Direktörlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

13 Nisan 2019, Saat:09.30 – 18.00

Yer:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Yerleşkesi Fazıl Say Salonu Beşiktaş

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
 • Holger Rothfuss
 • Dr. Salih Oktar
 • Prof. Dr. Feridun Yenisey
 • Phyllis Cox
 • Dr. Öğr. Üyesi Güner Hande Ulutürk
 • Prof. Dr. Durmuş Tezcan
 • Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
 • Av. Naim Karakaya
 • Av. Alim Mert
 • Av. Rifat Çulha
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Etkinlik ayrıntıları:

 • Sempozyuma katılım herkese açık ve ücretsiz.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmemekte.
 • Sempozyum, Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri Nisan toplantısı olarak değerlendirilecektir.

İletişim:

 • igul@law.bau.edu.tr