Şırnak Barosu

Baro Kuruluşu

Daha önce Mardin Bölge Barosuna bağlı olan Şırnak Barosu, Av. Nuşirevan Elçi’nin Türkiye Barolar Birliği’ne yapmış olduğu 07.05.2004 tarihli başvuru talebinde; Şırnak ili ve ilçelerinde 32 avukatın bulunduğu ve Şırnak Barosu’nun kurulması, tüzel kişilik kazanması istenmiştir. Şırnak Barosu 24.05.2004 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği’nin 24.05.2004 tarih ve 13742 sayılı yazısıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Şırnak Barosu’nun kurulmasıyla birlikte 2004 Aralık seçimlerine kadar Baronun en kıdemli üyesi Av. Abdulgaffar Dursun (Kurucu Başkan), Av. Nuşirevan Elçi (Başkan Yard.), Av. Nazan Birlik (Üye) ve Av. Faysal Aykut (Üye)’ tan oluşan geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. 19 Aralık 2004 tarihinde yapılan Şırnak Barosu 1. Olağan Genel Kongresinde Başkanlığa Av. Abdulgaffar Dursun, Yönetim Kurulu üyeliklerinde Av. Nuşirevan Elçi, Av. Servet Yanar, Av. Hüseyin Seyyitoğlu, Av. Ali Bayram, Av. Murat Dayanan Ve Av. Selman Saygıdar seçilmişlerdir. Baronun 19 Kasım 2006 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kongresinde ise Başkanlığa Av. Nuşirevan Elçi, Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Av. İdris Tanış, Veysel Vesek, Av. Mesut Ökten, Av. Lokman Vesek, Av. Hüseyin Seyyitoğlu, Av. Hüseyin Cihan, 19 Ekim 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kongresinde ise Başkanlığa tekrar Av. Nuşirevan Elçi, Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Av. İdris Tanış, Av. Hüsnü Kaplan, Av. Lokman Vesek, Av. Serhat Kadırhan, Av. Murat Dayanan ve Av. Rojhat Dilsiz seçilmişlerdir.

Baro Komisyonları İsimleri listesi:

Staj ve Meslek İçi Komisyonu

Bülten ve Bilişim Komisyonu

Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi

CMK ve Adli Yardım Komisyonu

Gezi,Kültür,Sanat ve Spor Komisyonu

Mülteci ve Sosyal Yardım Komisyonu

Çevre Komisyonu ve Tüketici  Komisyonu

İnsan Hakları-İşkence Önleme-Cezaevleri İzleme ve Faili Meçhul Olayları Araştırma Merkezi

Baro Yönetim Kurulu

Baro Başkanı: Av. Nuşirevan Elçi

Başkan Yardımcısı: Av. Savaş Taniş       

Genel Sekreter: Av. Hişyar Tay

Sayman: Av. Lokman Vesek

Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Rahşan Güleç Karael, Av. Mesut Gerez, Av. Murat Dayanan, Av. Ahmet Çağlı, Av. Mehmet Nurullah Unan

Avukat Sayısı

Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Şırnak Barosu 21’i kadın olmak üzere 124 kayıtlı avukata sahip.

Şırnak Barosu resmi internet sitesi:  www.sirnakbarosu.org.tr