Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Düzenleyen:

Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, MEF Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

22 Şubat 2018,  Saat: 09.30 – 18.00

Yer:

MEF Üniversitesi – Maslak-Sarıyer-İstanbul

Konuşmacı:

 • Prof. Dr. Havva Karagöz – MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Muhammed Şahin – MEF Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Durmuş Tezcan – İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Av. Yaşar Öztürk – Samsun Barosu
 • Nuri Sakarya – Emekli Kaptan Pilot, THY Uçuş Eğitim Başkanlığı
 • Yrd. Doç. Dr. Bilge Erson Asar – MEF Üniversitesi
 • Dr. Ömer Faruk Erol
 • Prof. Dr. Hasan Köni – İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Meltem Deniz Güner Özbek – MEF Üniversitesi
 • Av. Çağlar Altun – Ankara Barosu
 • Prof. Dr. Huriye Kubilay – İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. İbrahim Atakan Kubilay – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım – Özyeğin Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayfer Uyanık – MEF Üniversitesi
 • Av. Lale Kaplan – İstanbul Barosu, Özyeğin Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hatice Küçükönal – Özyeğin Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. İlknur Serdar – Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hülya Göktepe – Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan Karan – Ankara Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık – MEF Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sedat Sirmen – Ankara Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gülce Gümüşlü Tunçagil – Çankaya Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kurt – MEF Üniversitesi
 • Av. Dr. Ant Demir – İstanbul Barosu

Konular:

 • Havacılık güvenliği ve emniyet
 • Uçuş emniyetinde uçuş mürettebatı faktörü ve hukuki yansımaları
 • Uçuş kazaları ve emniyet sistemi
 • Uçuş güvenliğine bir tehdit olarak kural tanımaz yolcu
 • Türk Sivil Havacılık Kanununda havacılık güvenliğine ilişkin yenilikler
 • İnsansız hava aracı sistemleri
 • Türkiye’de sivil insansız hava aracı sistemi kullanılabilmesinin hukuki şartları
 • İnsansız hava aracı (İHA) sistemlerinin sivil kullanımından kaynaklanan hukuki sorunlar
 • İnsansız hava araçlarının sigortasıyla ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi
 • Alman hukukunda drone yönetmeliğiyle getirilen yeni düzenlemeler
 • Yolcu haklarına genel bir bakış
 • 261/2004 Sayılı AB Yolcu Hakları Tüzüğüne İlişkin Avrupa Birliği Uygulamasında güncel gelişmeler ve Türk Hukukunda Yolcu Hakları Yönetmelik Taslağı
 • Hava Yolu Taşımacılığında Yolcu Haklarına İlişkin Muhtelif Hukuk Düzenlemelerindeki Farklılıkların Giderilmesi Çabaları: ICAO ve IATA’nın Önerileri
 • Hava aracı üzerindeki haklar
 • Taşınır donanım üzerindeki uluslararası teminatlar hakkında sözleşme çerçevesinde icra ve iflas kanunu ek madde-2’de düzenlenen icra müdürlüğünün görevleri
 • Hava aracının kullanım hakkını elde etmeye dair özel hukuk sözleşmelerinin tescile etkisi
 • Hava aracı üzerindeki aynı hakların TSHK’da düzenleniş biçiminin değerlendirilmesi
 • 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun hava aracı ipoteğine ilişkin bazı hükümlerinin değerlendirilmesi

Etkinlik ayrıntıları:

 • Katılım ücretsizdir.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmemektedir.

İletişim / Başvuru: