Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu

Düzenleyen:

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

03 – 04 Mayıs 2018 – Saat: 09.30

Yer:

Marma Otel İstanbul,  Marmara Salonu – T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü, Büyükbakkalköy / MALTEPE

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Şahin Karasar – Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Yusuf Aksar – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • İsmail Rüştü Cirit – Yargıtay Birinci Başkanı
 • Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Alper Gümüş – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Sezer Çabri – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Koçak Diker – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Abdulkadir Arpacı – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Cem Akbıyık – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem Aydın – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Öz Seçer – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Vardar Hamamcıoğlu – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Alphan Dinçkol – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Müge Ürem – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Murat Topuz – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Sermin Paksoy – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Herdem Belen – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cahit Günel – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda Söğüt – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Dr. iur. Merve Ürem Çetinel – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuları:

 • Yargıtay Kararları Işığında Kiraya Verenin Maliki Olmadığı veya Maliklerinden Birisi Olduğu Taşınmaza İlişkin Akdettiği Kira Sözleşmesi Karşısında Taşınmazın Maliki veya Diğer Maliklerinin Hukuksal Konumu
 • İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları
 • Rekabet Kurumunca Süresinden Önce Sona Erdirilen İntifa Hakkı Bedelinin İadesine Dayalı Hukuk
 • Birlikte Mülkiyette Hak Sahiplerinin Haksız Elatmasına Dayalı Tazminat Sorunları
 • Bankaların İpotek Sözleşmesine Koydukları Kişisel Teminat Hükümlerinin Değerlendirilmesi
 • Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmesinin Yükleniciden Arsa Payı Satın Alan Üçüncü Kişilere Etkisi ve Buna İlişkin Yargıtay Kararları ile Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi
 • Önalım Hakkının Kullanımında Bedel
 • İnançlı Taşınmaz Devirlerine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
 • İdarenin Kamulaştırmasız Elatma ile Fiili Yol Uygulamaları
 • Kamu Taşınmazlarında Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkının Sona Ermesine Dayalı Sorunlar
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde Taşınmazların Rehni
 • 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Riskli Yapı Kararlarının Mevcut Şerhlere Etkisi
 • Gayrimenkul İktisabında TBK. m. 49/II’nin Bazı Uygulama Halleri ve Yargıtay Uygulaması
 • İpoteğe Konu Olan Taşınmazın Özel Yolla Paraya Çevrilebilmesi Üzerine Düşünceler
 • Aile Konutu Şerhinin Bulunmaması Nedeniyle Uğranılan Zararlarda TMK m. 1007 Hükmü Uyarınca
  Devletin Sorumluluğu
 • Kiracı Tarafından Kiralananda Yapılan Yenilik ve Değişiklikler
 • Özel Hukuk Sorunlarının Çözümünde Roma Hukukuna Dayanan Temellerden Uzaklaşılmasının
  Sonuçları
 • TMK m. 838 Hükmü Gereğince Kurulabilecek Rekabet Etmeme İrtifakı

Etkinlik ayrıntıları:

 • Sempozyuma katılım için ön kayda gerek yoktur.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılara sempozyum sonunda katılım belgesi verilecektir.