TBB’den Güncellenen Hukuk Fakülteleri Başarı Sıralamasına İtiraz

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda; hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartının 100 binden 125 bine düşürülmesine Türkiye Barolar Birliği (TBB) itiraz etti. TBB, yayımladığı yazılı açıklamada söz konusu güncellemenin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Hukuk eğitimi ve avukatlık mesleğinin kişi ya da kurumların keyfi kararlarına ve uygulamalarına terk edilemeyecek kadar önemli olduğunun altının çizildiği açıklamada tercih yapacak öğrenciler de yaşayacakları hak kayıplarına karşı uyarıldı.

TBB açıklamasında barolara, Ekim 2022’de yapılacakları genel kurullarda da hukuk fakültelerine 100 bin başarı sıralamasının altında yer almak suretiyle girmiş olanların staj başlangıçlarının yapılıp yapılmayacağının stajyer sayısının belirlenmesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin gündem başlığı oluşturmaları önerisinde bulunacağını belirtti.

TBB, yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Bugün kamuoyuna açıklanan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda; hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartının 125 bine düşürüldüğü görülmüştür. Bu uygulama, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 11.02.2021 tarihli kararına, 16.02.2021 tarihli duyurusuna ve henüz bu yılın başında bu sınavda geçerli olmak üzere yayınlanan ÖSYM Başvuru Kılavuzu’na dolayısıyla hukuka açıkça aykırıdır.

Hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz: Hukuk eğitimi ve avukatlık mesleği kişilerin ya da kurumların keyfi kararlarına ve uygulamalarına terk edilemeyecek kadar değerli ve önemlidir.

Bu sebeple;

1-) ÖNCELİKLE TERCİHTE BULUNACAK ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ HAK KAYIPLARINA KARŞI UYARIYORUZ. Türkiye Barolar Birliği tarafından bugün bahse konu idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açılmıştır. Bu tercih döneminde 100 bin başarı sıralamasının altında kalıp hukuk fakültelerini tercih edecek öğrencilerin söz konusu dava sonuçlanana kadar yapacakları işlemlerden dolayı hak kayıpları yaşamaları kuvvetle muhtemeldir. YÖK Genel Kurul kararı ile duyuruları ve başvuru klavuzu kapsamında süreçte kendileri bakımından bir kazanılmış hak söz konusu olmayacaktır.

2-) Avukatlık Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca Barolarımızın yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin önem ve vakarına uygun olarak meslek becerisi edindirecek bir staj eğitimi dönemi sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün eksiksiz ve layıkıyla yerine getirilmesi bakımından stajyer sayılarının belirlenmesinin de Baro Genel Kurulları yetkisinde olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda Barolarımızın önümüzdeki Ekim ayında yapılacak Genel Kurullarında, bu dönem hukuk fakültelerine 100 bin başarı sıralamasının altında yer almak suretiyle girmiş olanların staj başlangıçlarının yapılıp yapılmayacağının stajyer sayısının belirlenmesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin gündem başlığı oluşturmaları önerilecektir.

3-) Konuyla ilgili diğer tedbirler gerek yönetimsel kararlarla gerekse Staj Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmak suretiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından alınacaktır.

Tüm bu durumun müsebbibinin öngörülebilirlikten yoksun hukuksuz kararları alanlar olduğunu, mesleğimizin ve hukuk sistemimizin kaderini kimsenin keyfi kararlarına bırakmayacağımızı, ilgili mercilerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haber kaynak