Tekirdağ Barosu

Baro Kuruluşu

Tekirdağ 15 Mayıs 1958 günü ve 524 sayılı yazıları ile Asliye Vekaleti Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün 6 Haziran 1958 tarihli 8459 Genel, Baro 59 özel sayılı yazılarının tetkikinden Tekirdağ Barosunun kuruluşu 22.03.1958 tarihinde olduğu anlaşılmaktadır. Baronun ilk başkanlığını 1958-1962 yılları arasında Av. Cevdet Usel yapmıştır.

Baro Komisyonları Listesi;

CMK, Staj Eğitim Merkezi, Tüketici Sorunları, İnsan Hakları, Kadın Hakları, Kültür,Sanat ve Bülten, Avukat Hakları, Spor, İşçi Hakları ve İş, Çevre ve Kent, Çocuk Hakları, Kamu Avukatları, Sağlık Hukuku.

Baro Yönetim Kurulu

Baro Başkanı: Av. Huriye Altay Erol

Başkan Yardımcısı: Av. Aydın Canpolat

Genel Sekreter: Av. Murat İşcan            

Sayman: Av. İsmet Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi: Av. Burhan Karataban, Av. Fethi Saldan, Av. Mehmet Can, Av. Havva Nalbant Tekin, Av. Emre Ersin, Av. Ahmet Rahman Metin, Av. Nesrin Avcı

Avukat Sayısı

Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Tekirdağ Barosu 235’ü kadın olmak üzere 612 kayıtlı avukata sahip.

Tekirdağ Barosu resmi internet sitesi:  www.tekirdagbarosu.org.tr