Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu

Düzenleyen:

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih:

16 Şubat 2018 Cuma, saat: 10.00 – 17.00

Yer:

Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Erden Kuntalp
 • Prof. Dr. A. Lale Sirmen – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakltesi
 • Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Zühtü Aytaç – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Serkan Ergüne – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Turgut Öz – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Sabih Arkan – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar
 • Prof. Dr. Çiğdem Kırca – TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. İlhan Helvacı – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ali Erten – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ejder Yılmaz – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Fethi Aydoğan, Noter – Türkiye Noterler Birliği Bilişim Komisyonu Üyesi
 • Mehmet Mücahit Arvas, Avukat – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Uzmanı
 • Burcu Coşkun, Avukat – Türkiye Noterler Birliği Hukuk Danışmanı Yardımcısı

Sempozyum konuları:

 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Hâkim Olan İlişkiler
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından Üzerinde Rehin KTaşınır Varlıklar
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnin Kuruluşu
 • Ticari İşlemlerde Rehinli Malın Birleşmesi ve Karışması
 • Ticari İşletme Rehni
 • Ticari İşlemlerdeki Taşınır Rehninde Sıra Sorunu
 • Ticari İşlemlerdeki Taşınır Rehninde Teminatın Alacak Yönünden Kapsamı
 • Ticari İşlemlerdeki Taşınır Rehninde Teminatın Taşınır Varlık Yönünden Kapsamı
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından Rehin Alanın ve Rehin Verenin Hak ve Yükümlülükleri
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından Temerrüt Sonrası Haklar
 • Ticari İşlemlerde Rehnin Paraya Çevrilmesi
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine İlişkin Uygulama Sorunları ve Tartışmaları

İletişim:

 • hukuk@bilkent.edu.tr