Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu

Düzenleyen:

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu Ankara Barosu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

3 Mayıs 2017; 09.30 – 17.30

Yer:

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu, Çankaya

Sempozyum konuları:

 • Ticari uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk
 • İş uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk
 • Arabuluculukta avukatın rolü

Konuşmacılar:

 • Şükrü Saraç – Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı
 • John Thomas Porter – Arabulucu
 • Charles Middleton Smith – Arabulucu
 • Spyros Antonelos – Arabulucu
 • İlker Koçyiğit – Arabuluculuk Kurulu Üyesi
 • Fatih Soysal – Arabuluculuk Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Serkan Odaman – Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Erol Koç – Arabulucu
 • Ebrahim Patelia – Arabulucu
 • Yasemin Ertekin – TESK Genel Sekreter Yardımcısı
 • Georges Fehgali – Arabulucu, UIA Arabuluculuk Komitesi Başkanı
 • Sabri Hafif, Arabulucular Derneği
 • Nejdet Göğüsdere – Ankara Arabulucular Derneği Başkanı
 • Yonca Fatma Yücel – Başuzman, Arabulucu, Adalet Bakanlığı