TİHEK: Kadına Yönelik Şiddet, Toplum Sağlığı Sorunudur

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunun altını çizerken toplum sağlığı sorunu olduğunu da vurguladı.

TİHEK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü; 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı ile ilan edilmiştir.

Kadına yönelik şiddet, BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi tarafından “kadına, kadın olduğu için yöneltilen veya orantısız biçimde kadınları etkileyen şiddet” olarak tanımlanmaktadır. Komite, cinsiyete dayalı şiddetin kadınların erkeklerle eşit olarak hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engelleyen ayrımcılık biçimi olduğunu da ayrıca vurgulamaktadır. BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin verileri, global ölçekte her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Kadına yönelik şiddet, genellikle fiziksel şiddet eylemleriyle özdeşleştirilse de; cinsel, psikolojik, ekonomik, sosyo-kültürel boyutlarıyla da kadınların yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, fiziksel ve ruhsal bütünlük hakkı gibi temel insan haklarının ihlal edilmesine yol açan bir insan hakları meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir insan hakkı ihlali olarak kabul edilen kadına yönelik şiddet; toplumsal, kültürel ve psikolojik travmalara yol açan global bir sorundur. Öyle ki kadına yönelik şiddet, “toplum sağlığı sorunu” olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu sorun alanları kapsamında eşitlikçi bir toplumsal düzen için salt yasa temelinde değil; aynı zamanda ekonomiyi, toplumsal dinamikleri ve aile yaşamını da çerçeveleyen çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir. Nitekim kadına yönelik şiddetle mücadele stratejisi, çok aktörlü paydaşlık temelinde çalışmaların yürütülmesini gerekli kılmaktadır.  

Temel misyonu; insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak ve işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bir insan hakkı ihlali olarak kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.  

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle kadına yönelik şiddetin son bulduğu ve hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyoruz.

Kaynak