Toplumda Kadının Sesi Zirvesi

Düzenleyen:

Toplumda Kadının Sesi Zirvesi, Kariyer Hukuk Derneği ve İstanbul Barosu iş birliğiyle düzenlenmektedir. 

Tarih:

26 Mart 2018 Saat: 14.00

Yer:

İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Av. Mehmet Durakoğlu – İstanbul Barosu Başkanı
  • Av. Hale Akgün – İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı
  • Av. Afet Gülen Buberci – İstanbul Barosu Kadın hakları Merkezi Başkan Yrd.

Konular:

  • Uluslararası Hukukta Kadın Hakları
  • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

İletişim/ Kayıt:

Etkinlik ayrıntıları:

  • Zirveye katılım herkese açık ve ücretsizdir.
  • Zirve sonrası katılım belgesi / sertifika verilmeyecektir.

Bu Zirve Neden Önemli?

Günümüzün temel sorunlarından biri kadının toplumdaki yeri. Kadının iş hayatına katkısı, kürtaj hakkı, kadına şiddet, kadın cinayetleri. Eğitim ve iş alanında, durum pek parlak değil. Türkiye, yükseköğretim mezunu kadın istihdamında en düşük orana sahip. Anayasa, insanların yaşama hakkını ve bedensel bütünlüğünü koruma altına alır. 6284 sayılı Kanun’dan hareketle; bedensel bütünlüğün ihlali, seyahat hakkımızın sınırlandırılmasından şiddete, bedenimizle ilgili kendi kararlarımızı almamızı engelleyen her tür davranıştır. Günümüzde kadın cinayetleri ve paralelinde şiddet biçiminde vahşileşme söz konusu. 2016 yılında 328 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 2017’nin ilk on ayında bu sayı 337’ye yükselmişti. 2018’de de durum ne yazık ki iyiye gitmiyor. Kadının dünyadaki ve ülkemizdeki durumunun analizi, nedenleri ve çözümleri İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Hale Akgün ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Afet Gülen Büberci ile tartışılacak.