Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Atölyesi

Düzenleyen:

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Atölyesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) Türkiye Programı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

07-12 Ağustos 2017

Atölyenin içeriği:

  • Atölye ile hukuk fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı iktidar eşitsizliği, cinsiyet eşitliği konusunda bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak hedeflenmektedir.
  • Atölye süresince toplumsal cinsiyetin inşası, hukukun cinsiyeti, ayrımcılık, uluslararası hukuk ve ulusal hukukta cinsiyet eşitliği gibi konular işlenecektir.

Başvuru şartları:

  • Atölyeye son başvuru tarihi 04 Temmuz 2017 saat 18.00’dir
  • Atölyeye sadece Türkiye’de hukuk fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında okumakta olan kadınlar, interseksler ve transların başvurusu kabul edilmektedir.
  •  Atölye’ye 7-12 Ağustos 2017 tarihleri arasında 5 gün süreyle tam katılım gösterme şartı aranmaktadır.
  • Başvuruda bulunanların hukuk fakültesi 3. veya 4. sınıf öğrencisi olduklarını belgelendirmeleri istenecektir.

Etkinlik ücreti:

Atölyeye katılmaya hak kazanan katılımcılarının konaklama, yeme-içme ve ulaşım masrafları RWI Türkiye Programı tarafından karşılanacaktır.

İletişim / Başvuru: