Türk Hukuk Sisteminde Hayvan Hakları

Düzenleyen:

Türk Hukuk Sisteminde Hayvan Hakları paneli, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

24 Mart 2017; Saat: 14.00 – 16.00

Yer:

Çankaya Üniversitesi Balgat Yerleşkesi Mavi Salon

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Mehmet Turhan – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
  • Av. Ahmet Kemal Şenpolat – Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
  • Yrd. Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Konular:

  • Hayvan Koruma Kanunu hayvanları nasıl koruyamıyor?
  • Hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler ve değerlendirilmesi