Türk Hukukunda Sendikal Haklar Sempozyumu

Düzenleyen: 

Türk Hukukunda Sendikal Haklar Sempozyumu, Türk-İş ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih: 

14 Ocak 2019 Pazartesi, Saat: 09.30

Yer:

Anadolu Hotels Downtown – Ankara

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. M. Fatih Uşan – AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Ergün Atalay – Türk İş Genel Başkanı
 • Prof. Dr. Metin Doğan – AYBÜ Rektörü
 • Abdülhamit Gül – Adalet Bakanı
 • Mehmet Çamur – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Aydın Başbuğ – İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi
 • Doç. Dr. Ercüment Özkaraca – Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi
 • Seracettin Göktaş – Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer – Selçuk Üniversitesi Öğr. Üyesi
 • Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi 

Sempozyum konuları:

 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık ilişkisi açısından mevzuatın değerlendirilmesi
 • Sendikal güvenceler ve uygulama sorunları
 • Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespiti sürecinde ortaya çıkan sorunlar
 • Toplu iş sözleşmesi hakkı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar