Türk Ticaret Kanununun 5. Yılı Uluslararası Sempozyumu

Düzenleyen:

Türk Ticaret Kanununun 5.Yılı Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih / Takvim:

 • 08-10 Kasım 2017
  • 08 Kasım 2017 – Saat: 08.30 – 17.00
  • 09 Kasım 2017 – Saat: 09.30 – 16.15
  • 10 Kasım 2017 – Saat: 08.30 – 16.15

Sempozyum konuları:

 • TTK’nın Genel Değerlendirilmesi
 • Alman Anayasası’nın 96 inci Maddesine Göre Hakim Bağımsızlığı
 • Ticari Dava
 • Ticari İşletmenin Devri ve Düzenlemesinden Kaynaklanan Sorunlar
 • Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu İle Getirilen Başlıca Yenilikler
 • Haksız Rekabet Hukukunda Saldırgan Ticari Uygulamalar
 • İş Şartlarına Aykırılık Nedeniyle Haksız Rekabet ve Fiyat Tarifeleri Örneği
 • Sigorta Acentelerinin Denkleştirme İşlemleri İle İlgili Bir Değerlendirme
 • Tacirler Arasındaki İhtar ve İhbarların Şekil Şartlarının Hukuki Niteliği
 • Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet ve Sözleşme Hukuku Kurallarına Göre Denetimi
 • Geç Ödemenin Sonuçlarını Düzenleyen TTK m. 1530 Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
 • Doktrin ve Yargıtay Uygulamalarında Acentenin Denkleştirme Talep Etme Hakkı
 • Şirketler Topluluğu Hukuku Hükümlerinin Teori ve Uygulamasının Karşılaştırılması
 • Finansal Teminat Sözleşmelerine Konu Payların Devri ve Paya Bağlı Haklar
 •  Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı
 • Yönetim Kurulunun “İşadamı Kararı”nın (Business Judgment Rule) Anlam ve Uygulanmasının Amerikan, Alman ve İsviçre Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Değerlendirilmesi ve Türk Hukukunda Durum
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Sistemindeki Yenilikler
 • Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı
 • Anonim Şirketlerde Azınlık Oranlarının Anasözleşme İle Değiştirilmesi Sorunu
 • Anonim Şirketlerde Organ Denetimi ve Özel Denetim
 • Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Davası
 • Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptal ve Butlanıyla İlgili Mahkeme Kararının Hükmün Kesinleşme Şartı
 • Anonim Şirketlerde Bağlam Sistemi ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
 • Bono Metninin Talil Edilmesinin Usul Hukuku Açısından Sonuçları
 • Anonim Şirketlerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi
 • Maden Ruhsatlarının Şirketlere Sermaye Olarak Konulması
 • Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Aracı İhraç Kararları
 • Limited Şirketlerde Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği
 • Limited Ortaklık Müdürleri Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulması
 • İki Ortaklı Limited Şirketlerde Haklı Nedenle Ortaklıktan Çıkarma Davasında Ortağın Taraf Ehliyeti ve Yargıtay Uygulaması
 • Limited Şirket Hisse Haczi
 • Usuli Meseleler
 • TTK Hükümleri Uygulamasıyla İlgili Bazı Usuli Meseleler
 • HMK’ya Göre Ticari Defterlerde İspat Usulü
 • Yargısal Uygulamalarda Kambiyo Kaynaklı Sorunlar
 • İhtiyati Haciz – Kambiyo Senedi
 • Can Sigortalarında Beyan Yükümlülüğü
 • Sigortacının Halefiyetine İlişkin Bazı Sorunlar
 • Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Genel Şartlarının Zarar gören Üçüncü Kişiler Yönünden Uygulanmasına İlişkin Sorunlar
 • Trafik Sigortası Kapsamında Kusur ve Müterafik Kusur
 • Trafik Sigortası Teminatları ve Kapsamı
 • Sigorta Bedeli ve Tazminatın Muacceliyeti Sorunu
 • TTK 6ncı Kitabı İkinci Bölüm- Hayat Sigortası Uygulaması ve Gelişim Alanları
 • Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı
 • Sigorta Suistimallerinin Sigorta Tazminatına Etkisi
 • Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımını Konusunda Bir Değerlendirme

Konuşmacılar:

 • Yılmaz AKÇİL, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
 • Can Akın Çağlar, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı
 • İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay Birinci Başkanı
 • Abdulhamit GÜL, Adalet Bakanı
 • Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğr. Üy.
 • Prof. Dr. Götz SCHULZE, Potsdam üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Erol ULUSOY, Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı
 • İlker KOÇYİĞİT, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı
 • Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ
 • Dr. Hülya ÇOŞTAN ÇETİN, AYM Rapörtörü
 • Levent YAVUZ, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Huriye KUBİLAY, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Mehmet ÖZDEMİR, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Şengül AL KILIÇ, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Yasin Alperen KARAŞAHİN, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yatağan ÖZKAN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk
  Fakültesi
 • Doç. Dr. Özge AYAN , Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Yrd. Doç. Dr. Gökmen GÜNDOĞDU, Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
 • Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU
 • Ayşe ALBAYRAK DOĞAN, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Prof. Dr. Hasan PULAŞLI, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet HELVACI, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ahmet ÖZGAN, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. İsmet SAYHAN, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Emre KALENDER, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yusuf ŞAHİN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa YASAN, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ, Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Tamer BOZKURT
 • Ahmet Hamdi GÜLER, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Ekrem YILDIZ, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı
 • Doç. Dr. Ömer KORKUT, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu , Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Gökhan AYDOĞAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF
 • Yrd. Doç. Dr. Halil Ali DURAL, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Şükrü SARAÇ, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Ekrem YILDIZ, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı
 • Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ, Büyükçekmece Hakimi
 • Mehmet ÖZDEMİR, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Filiz YENİPINAR, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
 • Seyit ÇAVDAR, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı
 • Gökhan BARUTÇU-Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Prof. Dr. Samim ÜNAN, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. İlknur ULUĞ CİCİM, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Nuray YILMAZ AKDOĞAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Banu BOZKURT BOZABALI, Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Şebnem ULUSOY, Groupama Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
 • Av. Onur KOÇKAR, Axa Sigorta A.Ş. Hukuk Direktörü
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Kurtuluş ÇALTEKİN, AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hukuk Müşaviri
 • Ferhat YILDIRIM, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
 • Arş. Gör. Kağan TURAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Birgül Sopacı Öztuna , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İletişim:

 • Prof. Dr. Erol ULUSOY – 0 212 603 67 28 – erolulusoy@adetur.org, ulusoy@ulusoylaw.com
 • Yusuf DEMİRCİ (Hâkim) – 0 312 489 81 80 /3202 – yusufdemirci34@gmail.com
 • Zafer PEKİNCE (Şube Müdürü) – 0312 489 81 80 / 3022 – zpekince@gmail.com