Türk Ticaret Kanununun 5. Yılı Uluslararası Sempozyumu - TÜRKİYE HUKUK

Türk Ticaret Kanununun 5. Yılı Uluslararası Sempozyumu

0

Düzenleyen:

Türk Ticaret Kanununun 5.Yılı Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih / Takvim:

 • 08-10 Kasım 2017
  • 08 Kasım 2017 – Saat: 08.30 – 17.00
  • 09 Kasım 2017 – Saat: 09.30 – 16.15
  • 10 Kasım 2017 – Saat: 08.30 – 16.15

Sempozyum konuları:

 • TTK’nın Genel Değerlendirilmesi
 • Alman Anayasası’nın 96 inci Maddesine Göre Hakim Bağımsızlığı
 • Ticari Dava
 • Ticari İşletmenin Devri ve Düzenlemesinden Kaynaklanan Sorunlar
 • Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu İle Getirilen Başlıca Yenilikler
 • Haksız Rekabet Hukukunda Saldırgan Ticari Uygulamalar
 • İş Şartlarına Aykırılık Nedeniyle Haksız Rekabet ve Fiyat Tarifeleri Örneği
 • Sigorta Acentelerinin Denkleştirme İşlemleri İle İlgili Bir Değerlendirme
 • Tacirler Arasındaki İhtar ve İhbarların Şekil Şartlarının Hukuki Niteliği
 • Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet ve Sözleşme Hukuku Kurallarına Göre Denetimi
 • Geç Ödemenin Sonuçlarını Düzenleyen TTK m. 1530 Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
 • Doktrin ve Yargıtay Uygulamalarında Acentenin Denkleştirme Talep Etme Hakkı
 • Şirketler Topluluğu Hukuku Hükümlerinin Teori ve Uygulamasının Karşılaştırılması
 • Finansal Teminat Sözleşmelerine Konu Payların Devri ve Paya Bağlı Haklar
 •  Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı
 • Yönetim Kurulunun “İşadamı Kararı”nın (Business Judgment Rule) Anlam ve Uygulanmasının Amerikan, Alman ve İsviçre Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Değerlendirilmesi ve Türk Hukukunda Durum
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Sistemindeki Yenilikler
 • Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı
 • Anonim Şirketlerde Azınlık Oranlarının Anasözleşme İle Değiştirilmesi Sorunu
 • Anonim Şirketlerde Organ Denetimi ve Özel Denetim
 • Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Davası
 • Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptal ve Butlanıyla İlgili Mahkeme Kararının Hükmün Kesinleşme Şartı
 • Anonim Şirketlerde Bağlam Sistemi ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
 • Bono Metninin Talil Edilmesinin Usul Hukuku Açısından Sonuçları
 • Anonim Şirketlerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi
 • Maden Ruhsatlarının Şirketlere Sermaye Olarak Konulması
 • Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Aracı İhraç Kararları
 • Limited Şirketlerde Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği
 • Limited Ortaklık Müdürleri Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulması
 • İki Ortaklı Limited Şirketlerde Haklı Nedenle Ortaklıktan Çıkarma Davasında Ortağın Taraf Ehliyeti ve Yargıtay Uygulaması
 • Limited Şirket Hisse Haczi
 • Usuli Meseleler
 • TTK Hükümleri Uygulamasıyla İlgili Bazı Usuli Meseleler
 • HMK’ya Göre Ticari Defterlerde İspat Usulü
 • Yargısal Uygulamalarda Kambiyo Kaynaklı Sorunlar
 • İhtiyati Haciz – Kambiyo Senedi
 • Can Sigortalarında Beyan Yükümlülüğü
 • Sigortacının Halefiyetine İlişkin Bazı Sorunlar
 • Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Genel Şartlarının Zarar gören Üçüncü Kişiler Yönünden Uygulanmasına İlişkin Sorunlar
 • Trafik Sigortası Kapsamında Kusur ve Müterafik Kusur
 • Trafik Sigortası Teminatları ve Kapsamı
 • Sigorta Bedeli ve Tazminatın Muacceliyeti Sorunu
 • TTK 6ncı Kitabı İkinci Bölüm- Hayat Sigortası Uygulaması ve Gelişim Alanları
 • Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı
 • Sigorta Suistimallerinin Sigorta Tazminatına Etkisi
 • Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımını Konusunda Bir Değerlendirme
Okuma önerisi:  Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Konulu Tıp Hukuku Sempozyumu

Konuşmacılar:

 • Yılmaz AKÇİL, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
 • Can Akın Çağlar, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı
 • İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay Birinci Başkanı
 • Abdulhamit GÜL, Adalet Bakanı
 • Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Em. Öğr. Üy.
 • Prof. Dr. Götz SCHULZE, Potsdam üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Erol ULUSOY, Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı
 • İlker KOÇYİĞİT, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı
 • Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ
 • Dr. Hülya ÇOŞTAN ÇETİN, AYM Rapörtörü
 • Levent YAVUZ, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Huriye KUBİLAY, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Mehmet ÖZDEMİR, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Şengül AL KILIÇ, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Yasin Alperen KARAŞAHİN, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yatağan ÖZKAN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk
  Fakültesi
 • Doç. Dr. Özge AYAN , Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Yrd. Doç. Dr. Gökmen GÜNDOĞDU, Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
 • Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU
 • Ayşe ALBAYRAK DOĞAN, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Prof. Dr. Hasan PULAŞLI, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet HELVACI, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ahmet ÖZGAN, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. İsmet SAYHAN, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Emre KALENDER, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yusuf ŞAHİN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa YASAN, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ, Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Tamer BOZKURT
 • Ahmet Hamdi GÜLER, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Ekrem YILDIZ, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı
 • Doç. Dr. Ömer KORKUT, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu , Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Gökhan AYDOĞAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF
 • Yrd. Doç. Dr. Halil Ali DURAL, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Şükrü SARAÇ, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Ekrem YILDIZ, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı
 • Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ, Büyükçekmece Hakimi
 • Mehmet ÖZDEMİR, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Filiz YENİPINAR, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
 • Seyit ÇAVDAR, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı
 • Gökhan BARUTÇU-Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
 • Prof. Dr. Samim ÜNAN, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. İlknur ULUĞ CİCİM, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Nuray YILMAZ AKDOĞAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Banu BOZKURT BOZABALI, Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Şebnem ULUSOY, Groupama Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
 • Av. Onur KOÇKAR, Axa Sigorta A.Ş. Hukuk Direktörü
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Kurtuluş ÇALTEKİN, AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hukuk Müşaviri
 • Ferhat YILDIRIM, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
 • Arş. Gör. Kağan TURAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Birgül Sopacı Öztuna , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Okuma önerisi:  Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri Sempozyumu

İletişim:

 • Prof. Dr. Erol ULUSOY – 0 212 603 67 28 – erolulusoy@adetur.org, ulusoy@ulusoylaw.com
 • Yusuf DEMİRCİ (Hâkim) – 0 312 489 81 80 /3202 – yusufdemirci34@gmail.com
 • Zafer PEKİNCE (Şube Müdürü) – 0312 489 81 80 / 3022 – zpekince@gmail.com

Bir önceki yazımız olan İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu Kapanış Konferansı başlıklı makalemizde Hilal Elver ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylas.

Yorumunuz

%d blogcu bunu beğendi: