Türk ve Alman Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Düzenleyen:

Türk ve Alman Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

02 Kasım 2018, Saat: 09.00 – 17.00

Yer:

TOBB ETÜ Sosyal Tesisler

Konuşmacılar:

 • Ali Selman Erkuş, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Thomas Möllers, Augsburg Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çiğdem Kırca, TOBB ETÜ Dekanı
 • Prof. Dr. Martina Benecke, Augsburg Üniversitesi
 • Faruk Gök, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Lâle Sirmen, Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Raphael Koch, Augsburg Üniversitesi
 • Doç. Dr. Kudret Aslan, TOBB ETÜ
 • Doç. Dr. Erhan Temel, Augsburg Üniversitesi
 • Ahmet Özgan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Michael Kort, Augsburg Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail Kırca, TOBB ETÜ
 • Ufuk Tekin, Ankara Üniversitesi
 • Doç. Dr. F. Tülay Karakaş, TOBB ETÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yatağan Özkan, TOBB ETÜ

Sempozyum konuları:

 • Hukukçular Nasıl Düşünür – Hukuk Öğretiminde Modern Bir Metodolojinin Gerekliliği
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Zamanaşımı Konusunda Verdiği Kararların İsviçre ve Türk Hukukuna Etkisi
 • Tüketicinin Korunmasının Sınırları Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması ve Hak Kaybı: Almanya ve Avrupa’da Koruma Amacına İlişkin Değerlendirmeler
 • Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Sorumluluğuna İlişkin Güncel Sorunlar
 • Tüketici Hukukunda Uyuşmazlıkların Etkin Çözümü
 • Türk Hukukunda Yapılan Son Konkordato Reformu
 • Alman Hukukuna Göre Kendisine Danışman (Vasi) Atanmış Kişilerin Zorla Yatılı Tedavisi
 • İşletmenin Devrinde Tekeffül Borcu ve Sorumluluk
 • Türk Hukukunda Elektronik Çeke İlişkin Bir Deneme
 • Aval’de Eşin Rızası – Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Işığında Ticari İşletme Rehninde Yeni Sorunlar: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Sempozyum ayrıntıları:

 • Sempozyuma katılım herkese açık ve ücretsizdir.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmemektedir.

Başvuru / İletişim:

 • Sempozyuma katılım kaydı, etkinlik günü etkinlik girişinde alınacaktır.
 • etuhukukt@gmail.com
2-Kasım-Sempozyum_Afiş_fnl