Türkiye’de ve Dünyada Hukuk Devletinde Aşınma

Kamu Hukukçuları Platformu 9. Ulusal Sempozyumu, Türkiye’de ve Dünyada Hukuk Devletinde Aşınma Hukukun Araçsallaştırılması – Belirsizleştirilmesi temasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir.

Tarih

12-13 Kasım 2021 Cuma-Cumartesi

Sempozyum Konuşmacıları

 • 12 Kasım Cuma
  • Prof. Dr. Ece Göztepe, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, KHP İcra Kurulu Üyesi
  • Prof. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Hukuk Bilimleri, KHP İcra Kurulu Üyesi
  • Doç. Dr. Ozan Ergül, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Berke Özenç, Türk-Alman ÜniversitesiHukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Tolga Şirin, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mert Duygun, İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Burak Demirhan Çelik, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Oktay Uygun,Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
  • Dr. Deniz Polat Akgün, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Burak Öztürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Rona Aybay,Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Üyesi
  • Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Cihan Yüzbaşıoğlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • 13 Kasım Cumartesi
  • Dr. Öğretim Üyesi Berke Özenç
  • Doç. Dr. Tolga Şirin
  • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mert Duygun
  • Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik
  • Dr. Deniz Polat Akgün
  • Doç. Dr. Burak Öztürk
  • Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç
  • Dr. Öğretim Üyesi Cihan Yüzbaşıoğlu
  • Prof. Dr. Fazıl Sağlam,Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, KHP İcra Kurulu Başkanı

Sempozyum Konuları

 • 12 Kasım Cuma
  • Yasal-Rasyonel Otoriteden Karizmatik Otoriteye: Türkiye’de Hukuk Devletinin Temellerinin Aşınması
  • Türkiye’de Anayasal Çürüme ve Yeni Dördüncü Erk Teorisi: Çürümüş Bir Şey Var Danimarka Krallığında
  • Karşılaştırmalı Anayasa Tarihi Işığında Hukuk Devletinin Aşınması ve Yeniden İnşasında Yargıcın Rolü
  • Türkiye Yargısının Liyakat Sorunu ve Liyakatin Dikkate Alınması İçin Kimi Öneriler
  • Hukukun Araçsallaştırılmasının Güncel Bir Örneği: COVID-19 Pandemisi Çerçevesinde Alınan Önlemler ve Siyasal Sistemlerde Yaşanan Otoriterleşmeye Etkisi
  • Olağan Dönemlerin Olağandışı Koşullarında Hukukun Silikleşmesi – Kanuni İdare Bağlamında Bir Değerlendirme
  • Pandemi Sürecinde İdari İstikrar ve Meşru Beklentilerin Korunması
  • Kolluk Yetkisinde Sınır(sızlık): İl İdaresi Kanunu Madde 11 Düzenlemesinden Hareketle Bir İnceleme

İletişim