Uluslararası Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu

Düzenleyen:

Uluslararası Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

29 – 30 Nisan 2019

Yer:

Grand Ankara Hotel

Konuşmacılar:

 • Süleyman Arslan – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı
 • Irena Vojáčková-SOLLORANO – Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü
 • Abdulhamit GÜL – Adalet Bakanı
 • Zehra Zümrüt SELÇUK – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
 • İsmail Rüştü CİRİT – Yargıtay Birinci Başkanı
 • Fuat OKTAY – Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • Süleyman ARSLAN – TİHEK Başkanı
 • Marghoob Salem BUTT – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) İcra Direktörü
 • Kamelia HELMY – Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (IUMS)Mütevelli Heyeti Üyesi ve Uluslararası Aile ve Kadınlar İslami Forumu (IIFFW) Yürütme Kurulu Üyesi
 • Akmal SAİDOV – Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Merkezi Müdürü
 • Fatiha GACEM – Cezayir Algiers Üniversitesi
 • Prof. Dr. Refik KORKUSUZ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali KHASHAN – Filistin Alquds Üniversitesi
 • Brahim Ould KHATRİ – Moritanya İnsan Hakları Uzmanı
 • Dr. Hayriye Mesut ALDABBAGH – Libya Trablus Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Murat TÜMAY – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Mesut KINALI – TİHEK İkinci Başkanı
 • Doç. Dr. Emir KAYA – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Alhosni WİÈME – Tunus The École Normale Supérieure (ENS) Üniversitesi
 • Dr. Şerif Onur BAHÇECİK – Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Benyahia Boubakeur SIDDIQ – Cezayir Xian Ashour Üniversitesi
 • Prof. Dr. Orhan ÇEKER – Necmeddin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Tarek CHENDİB – Lübnan Al Jinan Üniversitesi
 • Abdul M. LANTONG – Filipinler Cotabato Şehri Devlet Politeknik Yüksekokulu
 • Prof. Dr. İbrahim KUTLUAY – İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Doç. Dr. İbrahim YILMAZ – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat DOĞAN – Erciyes Üniversitesi
 • Husam Al Samman – Suriye Avukat
 • Doç. Dr. Zekiye DEMİR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Burcu Zeynep UĞUR – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali ARSLAN – Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Paola TODİNİ – İtalya E-Campus Üniversitesi, CRAD Araştırma Merkezi Üyesi
 • Prof. Dr. Sandra Iman PERTEK – Birleşik Krallık Birmingham Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Yusuf SAYIN – Necmeddin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi. Fatih KAHRAMAN – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Refia KAYA – Belçika Louvain Üniversitesi
 • Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK – Dicle Üniversitesi
 • Dr. Fikret YAMAN – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Hakan AYYILDIZ – J. Öğ. Yzb. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
 • Nesrin Avşar Çelik – Kültür Bakanlığı Müşaviri
 • Av. Dr. Saad Ali Al BASHIR – Ürdün Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları Merkezi Genel Müdürü
 • Doç. Dr. Hamit ERSOY – RTÜK Üyesi
 • Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU – Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi M. Aytaç ÖZELÇİ – İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Psikiyatri Uzmanı Ayşe Zeynep AKKOYUN – Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
 • Aslıhan KABADAYI – TÜİK Uzmanı
 • Prof. Dr. Halil KALABALIK – TİHEK Kurul Üyesi
 • Dileen Sardar Zuhdi AL-NOORI – Irak Hukukçu
 • Nurgül KUTBAY – Özyeğin Üniversitesi
 • Şule ÖZEL – Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı
 • Gönül TOZLU – Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Ebe
 • Nilüfer ERCAN – Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hemşire
 • Yaprak ÜSTÜN – Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Başhekim
 • Fatih ALKAN – T.C. Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı
 • Dr. Öğretim Üyesi Mustafa YAYLA – Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Elmira SÜLEYMANOVA – Azerbaycan Ombudsmanı
 • Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER – Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Uğur YAŞA – Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Prof. Dr. Mustafa AVCI – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Dr. Öğretim Üyesi Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Ailenin Korunması Hakkı
  • Toplumların Sürdürülebilir Kalkınmasında Aile Kurumunun Rolü
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Aile
  • Ailelerin Rolü ve Sürdürülebilir Kalkınma: Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
  • Ailenin Küreselleşmenin Tehlikelerinden Korunması
 • Uluslararası Belgelerde Ailenin Korunması Hakkı
  • Anayasalarda Aile Koruması ve İnsan Hakları Hukuku
  • Aile Problemleri ve İnsan Hakları Üzerine Etkileri
  • Kadın Haklarına İlişkin Uluslararası Antlaşmalar Kapsamında Ailenin Korunması Hakkı (Örnek olarak CEDAW Sözleşmesi)
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Davalarında Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkının Korunması
  • Ailenin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin Değerlendirilmesi ve Getirdiği Pratik Problemler
 • Ailenin Korunmasında Farklı Yaklaşımlar
  • Aile Hukukunda Dozunda Bireysellik: Bir Doğu-Batı Mukayesesi
  • Aile Odaklı Okullarda İnsan Haklarını Öğretme Gerekliliği
  • Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm
  • Çiftin Bağımsızlığı ve Ailenin Korunmasındaki Rolü
 • Din ve Aile
  • Evlilik Hukukları ve Korunma Hakkı Işığında Ailenin Durumu (Karşılaştırmalı Çalışma)
  • İslam Aile Hukuku Işığında Bangsamoro Aile Haklarının Korunması
  • Hz. Peygamber’in Hadislerinde ve Sünnette Ailenin Korunması ve Neslin Devamı Bağlamında Alınan Tedbirler
  • Boşanmaları Önleyici Bir Tedbir Olarak İslâm Aile Hukukunda Tahkîm Müessesesine Hukuki İşlerlik Kazandırılması
 • Ailenin Korunması ve Farklı Ülkelerdeki Uygulamalar
  • İnsan Haklarının Muhafazası İçin Toplumun İnşasında Aile Realitesi: Tarihî Bir Değerlendirme
  • Cezayir Mevzuatında Ailenin Yasal Korunması
  • Azerbaycanlıların Geleneksel Aile Değerleri ve Çağdaş Zorlukları
  • Mısır’daki Aile İstikrarının bir Teminatı Olarak Kayıp Kişinin Ölü Sayılmasına İlişkin Hükümler
 • Toplum, Göç ve Aile
  • Avrupa’daki Ailenin Korunması, Vesayet ve Velayet Yasası ile Gerçekleştirilen Bir İnsan Hakkı mı? Avrupa “Ortak Temel” ile Ulusal Yasalar Arasındaki Güncel Sorunlar ve Sosyal Politikalar
  • İnsani Ortamlarda Aile İçi İstismarın Önlenmesinde İnancın Gücünü Araştırmak: Etiyopya’nın Somali Bölgesinden Yansımalar
  • Uluslararası Hukuk’ta Ailenin Korunması Hakkı’nı Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mülteci Aileler Üzerinden Okumak
  • Ayrımcılık Nedeni Olarak Aile Üyelerine Bakım Sorumluluğu
 • Ailenin Şiddetten Korunması ve Devletin Müdahalesi
  • 6284 Sayılı Kanun Bağlamında Kolluğun Ailenin Korunmasındaki Rolüne Dair Bir Değerlendirme
  • Kadına Yönelik Hukuki Düzenlemelerin Aile Kurumu Üzerindeki Etkileri: İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun Örnekleri
  • Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikaları
  • İslam Hukuku, Uluslararası Sözleşmeler ve Ürdün Hukukunda Aile İçi Şiddetten Hukuki Korunma
 • Ailenin Korunmasında Aktörlerin Rolü ve Ödevi
  • Ailenin Korunması ve Medya Bağımlılığı
  • Ailenin Korunmasında Medya Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri ve İdarenin Denetimi
  • Madde Bağımlılığı ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Bağlamında Ailenin Desteklenmesi
  • Aile Yapısı Araştırması Sonuçlarına Göre Türkiye’de Aile Yapısının Görünümü
 • Ailede Çocuğun Korunması
  • Toplumsal Krizlerde Çocuk Haklarını Koruma Mekanizmaları
  • Kişilik Hakları, Çocuk Hakları ve Aile Kurumu Kapsamında Türk Hukukunda Küçüğün Rahim Tahliyesi
  • Türkiye’de Bir İlk; Adölesan Gebeye Özel Çok Disiplinli Antenatal Takip Polikliniği
  • Boşanma Sonrası Ortaya Çıkan Önemli Bir Sorun: Çocukla Kişisel İlişki Kurma (Kurabilme) Hakkı ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri
 • Aile Hukukunda Tahkim ve Arabuluculuk Müessesesi
  • İnsan Hakları Hukukunda Evlilik Birliğinin Korunması ve Aile Arabuluculuğu
  • Aile Bütünlüğünün Korunmasında Aile Arabuluculuğunun Gerekliliği
  • Osmanlıda Aile Arabuluculuğu
  • Aile Arabuluculuğu
 • Ailenin Korunması ve Boşanma
  • Aile İnşasının Önemi ve İslam’ın Evlilik ve Boşanmaya Genel Bakışı
  • Boşanmayı Tetikleyen Faktörler ve Ailenin Sürdürülmesi İçin Alınabilecek Tedbirler
  • Yoksulluk Nafakasında Süresizlik Sorunu
  • Boşanmanın Evlilik Üzerine Dışsallık Etkisi: Türkiye’den Bulgular

İletişim:

 • 0312 422 78 62

Etkinlik ayrıntıları:

 • Sempozyuma katılım ücretsiz.

Sempozyum Programı

ailenin-korunmasi-hakki-sempozyumu