Uluslararası “Hukuk Öğrenimi” Sempozyumu

Düzenleyen:

Uluslararası “Hukuk Öğrenimi” Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

04 – 06 Ekim 2017

Yer:

İstanbul

Kimler katılabilir?

  • Akademisyenler, uzmanlar, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve hukuk fakültesi dekanları
  • Sempozyum programına öncelikle bu alanda bilimsel çalışması olup, katkı sunmakta istekli adli ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından sınırlı sayıda yargı mensubunun da katılımı öngörülmektedir.

Başvuru şartları:

  • Sempozyum programına katılmak isteyen Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılarının ise Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına, ilk derece adli yargıda görevli Hâkimlerin Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Cumhuriyet Savcılarının ise Cumhuriyet Başsavcılıklarına, dilekçe ile 14/09/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 15/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar;
  • Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin ise bağlı bulundukları Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına dilekçe ile 14/09/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 15/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na UYAP ortamında ulaştırılması gerekmektedir.

Sempozyumun resmî duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.