Uluslararası Mecelle Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

Düzenleyen:

““Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye” konulu Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

  • Tebliğ özetinin gönderim son tarihi: 15 Haziran 2017
  • Tebliğ metninin son gönderim tarihi: 01 Ağustos 2017
  • Sempozyum tarihi: 25 – 27 Eylül 2017

Yer:

Bursa

Tebliğ çağrısı:

Mecelle konusunda hazırlayacağınız bir tebliği sunmak üzere sempozyum kapsamında ele alınacak, Sempozyum Bilim Kurulunca belirlenen konu başlıkları ekteki metinde iletilmektedir. Bu konular çerçevesinde veya katkı sağlayacağınız düşündüğünüz farklı bir öneri ile hazırlayacağınız tebliğ özetinin en son 15 Haziran 2017 tarihinde; tebliğ metninin ise en son 1 Ağustos 2017 tarihinde olmak üzere mecellesempozyumu@taa.gov.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Ücret:

Tebliğleri kabul edilenlerin sempozyum süresince yurt içi ve yurt dışı uçuşları, havaalanı-otel transferi (Bursa), konaklama ve yemek dahil tüm masrafları Türkiye Adalet Akademisi tarafından karşılanacaktır.

İletişim:

  • Çağrı metni
  • mecellesempozyumu@taa.gov.tr
  • Dr. Yasin ÇEVİK  (Hâkim) – csyasincevik@gmail.com
  • Seda ARSLAN (Adalet Uzmanı) – sedaarslan.akademi@gmail.com