Uluslararası Tahkim Sempozyumu

Düzenleyen:

Uluslararası Tahkim Sempozyumu (International Arbitration Symposium), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

25 – 26 Nisan 2019, Saat: 09.30 – 17.30

Yer:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Milli İrade Binası Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Metin Doğan/AYBÜ Rektörü
 • Prof. Dr. M. Fatih Uşan/AYBÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Ahmet Özgan/Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez / Galatasaray Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sundra Rajoo / Sundra Rajoo Tahkim Daireleri Özel Ltd. Şti. Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Ali Yeşilırmak / İbn Haldun Üniversitesi
 • Prof. Dr. Vahit Doğan / Antalya Bilim Üniversitesi
 • Adem Albayrak / Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Dr. Adem Aslan / Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Doç. Dr. Musa Aygül / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Av. Nihal Berker Atlı / Yazıcı Avukatlık Ortaklığı Kıdemli Ortak
 • Av. Dr. Michele Patocchi / Hakem
 • Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar / Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu / Bilkent Üniversitesi
 • Dr. Hamid Gharavi / Hakem
 • Scott Vesel / Hakem
 • Dr. Öğr. Ü. Alper Çağla Yılmaz / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Mehmet Bülent Selçuk / Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Abdullah Yaman / Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Dr. Öğr. Ü. A. J. Santos / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Ü. Tuğçe N. Yaşar / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Rıfat Erten / Ankara Üniversitesi
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Tahkim Etiği ve Hakemin Reddi
 • Milli ve Milletlerarası Tahkimin Bugünü ve Geleceği
 • Tahkim Sözleşmesinin Üçüncü Kişilere Etkisi
 • Yargı Kararları Işığında Hakem Kararlarının İptali
 • Tahkim Davalarına İlişkin Güncel Yargıtay Kararları
 • Sigorta Tahkiminde Kanun Yolları
 • Tahkimde Taraf Vekilliği
 • Milletlerarası Tahkimde Yargılama Usullerinin Etkili Yürütülmesi Çerçevesinde Prag Kuralları: Bir Adım İleriye Mi?
 • Yatırım Tahkiminde Yetki ve Kabul Edilebilirlik
 • Türkiye’de Yatırım Tahkimine İlişkin Hukuki Altyapının Düzeltilmesinin Gerekçeleri ve Faydaları
 • ICSID Tahkimi: Hakem Kararlarında Gerekçe Bulunmasının Önemi
 • Milletlerarası Enerji Yatırımlarının Korunmasındaki Temel İlkeler
 • Yargıtay’ın Tahkim Müessesesine Yaklaşımına Dair Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Blockchain Temelli Çoklu İmza E-Kararlarının Tanınması
 • Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkimle Çözümü
 • Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Önlemleri

Etkinlik ayrıntıları:

 • Katılım ücretsiz.
 • Tüm oturumlara eksiksiz katılanlara sertifika verilmekte.

İletişim / Kayıt:

Sempozyum Programı