Vatansızlığın Azaltılması Nedir?

Vatansızlığın azaltılması mevzusu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 30.08.1961 tarihinde New York’ta kabul edilerek 13 Aralık 1975 tarihinde yürürlüğe giren Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye dayanmaktadır.

Vatandaşlığı bulunmayan kimsenin kalmaması temel amacını taşıyan Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme sayesinde, vatansızlık hallerinin önüne geçilerek vatandaşlık hakkını sağlama ve dünyada yaşayan herkesin bir vatandaşlığının olmasına imkan tanıma yönündeki çalışmalar uluslararası boyutta önem kazandı.

Öyle ki vatandaşlık hukukunun en önemli yönergelerinden biri biri, “herkesin bir vatandaşlığı olmalıdır” ilkesidir.

Vatansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalanların vatandaşlığının korunmasını teşvik etmek veya vatandaşlığı kaybetmeden dolayı vatansız kalacakların yeni bir vatandaşlık edinmesini sağlamak için son derece önemli kararlara yer verilen sözleşme 21 maddeden oluşmakta.

Söz konusu sözleşmede, vatansızlıkla sonuçlanabilecek durumlarda, kişilerin vatandaşlıktan mahrum edilmemesi temel ilkedir. Türkiye Cumhuriyeti, Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeyi hâlâ onaylamamış olmasına rağmen 12.06.2009 tarihinde kabul edilen yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu‘ndaki ilgili kurallar da “herkesin bir vatandaşlığının olması suretiyle vatansızlığın önlenmesi” ilkesine göre düzenlenmiştir.*

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bir değerlendirme için Nimet Özbek Hadimoğlu ve Barış Teksoy’un Vatansızlığın Azaltılmasına Dair BM Sözleşmesi (1961) Karşısında Türk Vatandaşlığı Kanunu başlıklı makaleyi incelemenizi öneririz.

Kaynak