Yargıda Eğitimin Önemi Artırılıyor

“2023 Yargı Vizyonu – Güven Veren ve Erişilebilir Bir Yargı Sistemi” başlığıyla açıklanan ve Türk adalet sisteminin 2023 yılına kadar izleyeceği yolu çizen Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinde en dikkat çekici noktalardan biri yargıda eğitimin ön plana çıkarılması.

Hedef 3.4’te “Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için” kurulacağı belirtilen Türkiye Adalet Akademisi çalışmalarına başladı. Akademi bünyesinde oluşturulan danışma kurulu, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığında ilk toplantısını 16 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Belgede yer alan yargıda eğitimin artırılmasına yönelik hedefler şu şekilde:

 • Hedef 3.4: Yargıda meslek öncesi ve meslek içi eğitimin niteliği geliştirilecektir.
  • Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır.
  • İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacaktır.
  • Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır.
  • Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecektir.
  • Hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.
  • Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir.
  • Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir.
  • Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hâkim ve savcı sayısı artırılacaktır.
 • Hedef 3.5: Yargı çalışanlarına ilişkin eğitim faaliyetleri güçlendirilecektir.
  • Personel eğitim merkezlerinin sayısı artırılacaktır.
  • Personel eğitim merkezlerinin eğitim modülleri ve eğitim programları güçlendirilecek, eğitim alan personel sayısı artırılacaktır.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.