Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu

Düzenleyen:

Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu, İstanbul Barosu ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

08-09 Kasım 2018 – Saat: 08.30 – 16.50

Yer:

İstanbul Barosu Merkez Binası Konferans Salonu

Konuşmacılar (08 Kasım 2018):

 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tuzcuoğlu – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. h. c. Yener Ünver –  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Av. Mehmet Durakoğlu – İstanbul Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. M. Tufan Öğüz – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. E. Saba Özmen – Maltepe  Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. O. Gökhan Antalya – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gencer Özdemir –  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Serenat Baytan Avkovan – İstanbul Barosu
 • Prof. Dr. Nami Barlas – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. K. Emre Gökyayla – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Canan Yılmaz – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayar – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Serap Helvacı – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Hâkim Ömer Uğur Gençcan – Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Usta – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Nazan Moroğlu – İstanbul Barosu
 • Av. Muazzez Yılmaz – İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar (09 Kasım 2018)

 • Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce 
 • Dr. Öğr. Üyesi Sabah Altay – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Selin Sert Sütçü – Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Turgut Öz – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Sezer Çapri – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • Doç. Dr. Ömer Bağcı – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Beşir Acabey – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sendi Yakuppur – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Aydın Zevkliler – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi
 • Prof. Dr. A. Lale Sirmen – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ayşe Havutçu – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İlknur Serdar – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Hüseyin Hatemi – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi A. Hulki Cihan – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. A. Murat Arpacı – İstanbul Barosu

Sempozyum konuları:

 • Borçlar Hukuku
 • Bozucu Yenilik Doğurucu Hakkın Yargı Denetimine Tabi Olması ve Yargıtay Kararlarının Eleştirisi
 • Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde İki Aşamalı Metot ile Manevi Zararın Belirlenmesi
 • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Cismani Zararlar
 • Influencer Sözleşmeleri
 • Kira, Eser ve Kooperatif İlişkileri ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Bağlar
 • Temerrüden Tahliye Bağlamında Kiraya Verenin Yasal Mirasçılarının Sözleşmeyi Fesih Hakkı
 • Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması
 • Aile Hukuku
 • Yoksulluk Nafakası
 • Birlikte Velayet Çerçevesinde Alternatif Himaye
 • Türk Hukukunda Çocukların Ana Babalarına Karşı Korunması
 • Velayet Sahibi Kadın Eşin Çocuğa Kendi Soyadını Vermesi
 • Bir Boşanma Sebebi Olarak Zinada Üçüncü Kişi
 • Yargıtay Kararları Işığında Eşler Arası Yasal Mal Rejimi
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Miras Hukuku
 • Medeni Hukuk Bakış Açısıyla Elbirliği Mülkiyetinde Dava Arkadaşlığının Değerlendirilmesi
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersizliği
 • Çatışan İki Menfaat Olarak Miras Bırakanın İradesi ile Saklı Paya İlişkin Kurallar
 • Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Geçmesi 
 • Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla İntikali
 • Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası
 • Yargıtay Kararları Işığında Mirastan Feragat Sözleşmesine İlişkin Değerlendirmeler
 • İhale Feshedilmeksizin Açılan Sicilin Düzeltilmesi Davası Konusunda Yargıtayın Yaklaşımı
 • Devremülk Devretatil Hakkı
 • Ev Hayvanları Üzerinde Paylı Mülkiyetin Kazai (Yargısal) Paylaşım Yoluyla Sona Ermesi
 • Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı ve Hukuki Sonuçları
 • Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti
 • Kadastro Kanunu m. 12/III ile ilgili Güncel Sorunların Değerlendirilmesi

İletişim / Kayıt:

 • Sempozyum sonunda katılım sertifikası verilecektir. Katılım sertifikası için ön kayıt zorunludur.
 • medenisempozyum@ozyegin.edu.tr

Sempozyum Programı