Yargıtay Kararları Işığında İcra Hukukunda Güncel Konular Özel Eğitimi

Düzenleyen:

Yargıtay Kararları Işığında İcra Hukukunda Güncel Konular Özel Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

27 Ocak Pazar, Saat: 10.00 – 16.00

Yer:

Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi

Katılımcılar:

 • Av. Prof. Metin Feyzioğlu – Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Av. Veysel Kırıcı – TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
 • Dr. Mehmet Kodakoğlu – Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Doç. Dr. Ahmet Başözen – Kayseri Barosu

Eğitim Konuları:

 • Üçüncü kişilerdeki alacakların haczinde uygulamada yaşanan sorunlar
 • İflas masasına alacak kaydı ve alacakların incelenmesi
 • İcra hukukunda ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir ile karşılaştırılması
 • Banka ve icra – iflas hukukunda ipotekli takip işlemleri, uygulama örnekleri, kefile ilamsız takip, mükerrer takip sorunu
 • İcra ve iflas hukukunda tasarrufun iptal davaları, ekonominin kırılgan dönemlerine yönelik uygulama sorunları
 • Hacizde ve iflasta sıra cetveli, kamu alacakları bakımından özellik arz eden durumlar, uygulama örnekleri

Eğitim ayrıntıları:

 • Eğitim ücretsizdir.
 • Katılım belgesi verilecektir.

Başvuru / Kayıt: