Toplantı: Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine

Düzenleyen:

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine konulu toplantı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Ana Bilim Dalı ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

23 Aralık 2017 Cumartesi – Saat: 11.00 – 13.00

Yer:

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN – Dekan
  • Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ – İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
  • Prof. Dr. Murat ATALI – Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
  • Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
  • Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ – İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
  • Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
  • Prof. Dr. Murat ATALI – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Etkinlik konuları:

  • Maddi İş Hukuku Perspektifinden Yeni İş Mahkemeleri Kanunu
  • Medeni Usul Hukuku Perspektifinden Yeni İş Mahkemeleri Kanunu
  • Arabuluculuk Hukuku Perspektifinden Yeni İş Mahkemeleri Kanunu