Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu

Düzenleyen:

Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

12 Ekim 2018 Cuma, Saat: 09.00 – 17.30

Yer:

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Dekanı
 • Prof. Dr. Arslan Kaya –  İÜHF Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. N. Füsun Nomer Ertan – İÜHF Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Ali Paslı – İÜHF Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Ahmet Özgan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Ayşe Albayrak Doğan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Mehmet Umur Tarhan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi
 • Hafize Gülgün Vuraloğlu – Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aydoğan – İÜHF Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Mehmet Helvacı – İÜHF Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Sempozyum Konuları:

 • Acentelik ve Tek Satıcılık ile Benzeri Diğer Tekel Hakkı Veren Sürekli Sözleşme İlişkilerinin Sona Ermesi Halinde Denkleştirme İstemi
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları
 • Anonim Şirket Hisse Devri
 • Yargıtay Kararları Işığında Limited Şirketlerde Önemli Miktarda Aktiflerin Devri
 • Limited Şirket Ortaklığından Çıkma ve Çıkarılma
 • Taşıma Hukukuna İlişkin Güncel Bazı Kararların Değerlendirilmesi
 • Yargıtay Kararları Işığında Sermaye Şirketlerinde Usul Hukuku Sorunları