Sempozyumu düzenleyenler:

“Hekimlerin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Hukuki Konumu ve Sorumluluğu” konulu 13. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Amasya Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Almanya Martin – Luther Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyumun tarihi ve yeri:

Sempozyum, 3-4 Haziran 2016 tarihlerinde Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde yapılacaktır.

Sempozyum konuşmacıları:

 • 1. Gün
 • Av. Ahmet Melik Derindere – Amasya Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. Henning Rosenau – Martin Luther Üniversitesi Tıp Hukuk Etik Merkezi Müdürü
 • Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi Başkanı
 • Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu – Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Selin Sert, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Barış Günay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. phil. Gabriele Meyer, Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 • Öğr. Gör. Tuğba Yıldız Asdemir, AmasyaÜniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO
 • Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçecigil, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2. Gün
 • Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Zafer Zeytin, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Ümit Naci Gündoğmuş, Adli Tıp Kurumu
 • Av. Ümit Erdem, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi
 • Mehmet Akyol, Hemşire, Sağlık Hukuku YL Öğrencisi
 • Doç. Dr. Serkan Çınarlı, İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuları:

 • Hemşireler ve Hukuk
 • Tıbbi Müdahalelerde Bulunması Gereken Hukuki Şartlar
 • Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu
 • Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hemşirelerin Almanya’daki Sağlık Sisteminde Konumu
 • Uygulamada Hemşirelerin Yaşadığı Etik İkilemler
 • Hemşirelerin Yetkileri Nelerdir?
 • Alman Hastanelerinde Hemşirelerin Yetkileri ve Hukuki Sorumluluğu
 • Tıbbi Ekipte İş Bölümü ve Yaşanan Problemler
 • Tıbbi Faaliyetlerde Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Malpraktis Sorumluluğunun Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar
 • Tıbbi Ekipte Ceza Hukuku Sorumluluğu
 • Diğer Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu
 • Hekim Hukukunda Diğer Sağlık Çalışanlarının Fiillerinden Sorumluluk
 • Adli Tıp Kararlarında Diğer Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu
 • Uygulamada Diğer Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğuna İlişkin Davalar
 • Tedavinin Hazırlanması ve Uygulanması Sırasında Yapılan Hatalar
 • Hekim ile hemşire arasında çatışma
 • Hemşirelik Yönetmeliği’nin 6. Maddesine Uygun Hareket Eden Hemşire Cezalandırılabilir mi?
 • Hemşirelik Yönetmeliği’nin 6. Maddesi Üst Normlara Aykırı mı?
Okuma önerisi:  Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri Sempozyumu başlıklı makalemizde Ceza Muhakemesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Adalet Akademisi hakkında bilgiler verilmektedir.