18 – 22 Nisan Haftasında Meclis’e 22 Kanun Teklifi Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 18-22 Nisan 2022 haftasında 22 kanun teklifi sunuldu. Kanun tekliflerinin 11’i Cumhuriyet Halk Partisi, 6’sı Halkların Demokratik Partisi, 3’ü Adalet ve Kalkınma Partisi ile 2’si İYİ Parti milletvekilleri tarafından sunuldu. Kanun tekliflerinin ayrıntıları şu şekilde:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4401
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiyesinin en az asgari ücret tutarında olması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4401

Türkiye Gıda Güvenliği Kurumu Kanunu Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4402
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Murat Çepni
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile gıda güvenliğinin ve kalitesinin teminini, gıda egemenliğini ve gıda güvencesini oluşturmak üzere, bağımsız bir kamu tüzel kişi niteliğinde Türkiye Gıda Güvenliği Kurumunun kurulması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Tarım, Oman ve Köyişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
2-4402

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4403
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Sivas ilinin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
2-4403

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4404
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, su filtreleme yoluyla beslenerek suyu temizleyen su ürünlerinin avcılığının yasaklanması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Tarım, Oman ve Köyişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Adalet Komisyonu, Çevre Komisyonu
2-4404

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4405
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, 65 yaşını dolduranlara, engellilere ve engelli yakınlarının bakımını üstlenenlere muhtaçlık halleri devam ettiği müddetçe ve asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olma koşuluyla bağlanan aylığın, asgari ücretin üçte biri ve üçte ikisi arasında gelire sahip olanlara da bağlanması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4405

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4406
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğuna ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesi ve tahsil edilenlerin iade edilmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Adalet Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4406

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4407
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile; hapis cezasının infazının, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren iki yılı geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılması, çocuk ölmüş ise doğumdan itibaren altı ay geçince cezanın infaz edilmesi; kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında da bu hükmün uygulanması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Adalet Komisyonu
 • Tali komisyon: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Okuma önerisi:  Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Konferansı - GSÜ Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü
2-4407

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4408
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile; hapis cezasının infazının, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren iki yılı geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılması, çocuk ölmüş ise doğumdan itibaren altı ay geçince cezanın infaz edilmesi; kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında da bu hükmün uygulanması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Adalet Komisyonu
 • Tali komisyon: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4408

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4409
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Nuran İmir
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, kronik ve genetik hastalıklardan kaynaklı olarak evde solunum cihazına bağlı yaşayanların aylık elektrik tüketimlerinin tamamının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca karşılanması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4409

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4411
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile emniyet mensupları emeklilerine verilen 100 TL’lik tutarın, 6000 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: İçişleri Komisyonu
2-4411

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4412
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Terörle Mücadele Kanunu’nun ek 1’inci maddesine göre istihdam hakkından faydalanacak olan kişilerin sayısının artırılması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: İçişleri Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu
2-4412

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4413
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Murat Bakan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, avukatların iş yeri olarak kullanmak amacıyla kiraladıkları bürolar için ödemekle yükümlü oldukları kira stopajından, vergi levhalarını aldıkları tarihten başlayarak beş yıl boyunca muaf tutulması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Adalet Komisyonu
2-4413
Okuma önerisi:  3. Avrasya Hukuk Kurultayı Karadağ'da Gerçekleştirildi

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4414
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, ticari amaçla kullanılmak üzere alınan minibüslerin katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutulması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
2-4414

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yer Alan Çekincelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4415
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 17’inci, 29’uncu ve 30’uncu maddeleri üzerindeki çekincelerin kaldırılması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Dışişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4415

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Togo Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4416
 • İlk imza sahibi: Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, askerî eğitim ve öğretim; eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılımın sağlanması; savunma sanayii; askerî istihbarat değişimi; lojistik iş birliği; askerî tıp ve sağlık hizmetleri; muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma; barışı koruma, insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları gibi savaş haricindeki harekâtlar; haritacılık ve hidrografi; mesleki gelişim amaçlı personel değişimi; askerî bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı; mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele alanında eğitim, bilgi ve tecrübe değişimi; doğal afet yardım harekâtı kapsamında eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile Anlaşma’da belirtilen diğer konularda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Dışişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Milli Savunma Komisyonu
2-4416

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4417
 • İlk imza sahibi: Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, iki ülke silahlı kuvvetlerine mensup personelin, diğer devletin askerî eğitim ve öğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlik, karargâh ve kurumlardaki görev başı eğitimlerine katılabilmeleri, ortak tatbikatlar düzenlemeleri, eğitimin geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunmaları ve bu kapsamda eğitici, danışman, gözlemci ve uzman personel mübadelesi ve benzeri konulardaki hususların düzenlenmesini amaçlayan Anlaşma’nın notalarla birlikte onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Dışişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Milli Savunma Komisyonu
2-4417

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4418
 • İlk imza sahibi: Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, askerî eğitim ve öğretim; eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılımın sağlanması; savunma sanayii; askerî istihbarat değişimi; lojistik iş birliği; askerî tıp ve sağlık hizmetleri; muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma; barışı koruma, insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları gibi savaş haricindeki harekâtlar; haritacılık ve hidrografi; mesleki gelişim amaçlı personel değişimi; askerî bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı; mayın ve el yapımı patlayıcılarla mücadele alanında eğitim, bilgi ve tecrübe değişimi; doğal afet yardım harekâtı kapsamında eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile Anlaşma’da belirtilen diğer konularda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Dışişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: Milli Savunma Komisyonu
Okuma önerisi:  Bakan Tunç: 15 Temmuz, İşgal Girişimiydi
2-4418

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4419
 • İlk imza sahibi: İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile; çölyak hastalarına, kısıtlı diyetleri sebebiyle gerekli olan özel formüllü ürünlerin temini için, aylık 500 Türk lirası tutarında destek verilmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4419

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4420
 • İlk imza sahibi: İYİ Parti Mersin Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, KİT’lerde görev yapan müşavirlerin özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
2-4420

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4421
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile Muharip Gaziler arasında şeref aylığı farklılığı nedeniyle oluşan eşitsizliğin giderilmesi ve şeref aylığı miktarının yükseltilmesi öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Milli Savunma Komisyonu
2-4421

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4422
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, sigortalı kadınların, pandemi dönemiyle birlikte devreye alınan kısa çalışma ödeneği veya uzaktan çalışma uygulamaları nedeniyle az sigorta primi yatsa dahi, analık ödeneğinden yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4422

Köylüler ve Kırsalda Çalışanların Haklarının Düzenlenmesi ve Tatbiki Hakkında Kanun teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4423
 • İlk imza sahibi: Halkların Demokratik Partisi Mersin Milletvekili Sibel Özdemir
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile kırsalda yaşayan insanların temiz suya, sosyal güvenlik haklarına, iş sağlığı ve güvenliği ile ekonomik bir gelişmişlik düzeyine erişmeleri öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
2-4423