Panel: Uygulama Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Düzenleyen:

Uygulama Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Paneli, Antalya Barosu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

26 Ekim Cumartesi, Saat: 10.00

Yer:

Antalya Barosu BAROHAN Kat: 4

Konuşmacı:

Av. Hasan Selçuk Turan

QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri kayıt sistemi, işleme
 • İlgili kişi, veri sorumlusu
 • Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler
 • Kanunun istisnaları
 • Aydınlatma yükümlülüğü ve istisnaları
 • Açık rıza ve istisnaları
 • Veri işleyen
 • Kişisel verilerin aktarılması
 • Hukuki sorumluluk
 • Kişisel verilerin güvenliği
 • Kişisel veri işleme envanteri
 • Kişisel veri saklama ve imha politikası
 • Başvuru ve şikâyet
 • Süreç ve usul
Okuma önerisi:  Antalya Barosu Aktüerya Hukuku Program Eğitimi