Panel: Uygulama Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Düzenleyen:

Uygulama Yönüyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Paneli, Antalya Barosu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

26 Ekim Cumartesi, Saat: 10.00

Yer:

Antalya Barosu BAROHAN Kat: 4

Konuşmacı:

Av. Hasan Selçuk Turan

QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

  • Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri kayıt sistemi, işleme
  • İlgili kişi, veri sorumlusu
  • Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler
  • Kanunun istisnaları
  • Aydınlatma yükümlülüğü ve istisnaları
  • Açık rıza ve istisnaları
  • Veri işleyen
  • Kişisel verilerin aktarılması
  • Hukuki sorumluluk
  • Kişisel verilerin güvenliği
  • Kişisel veri işleme envanteri
  • Kişisel veri saklama ve imha politikası
  • Başvuru ve şikâyet
  • Süreç ve usul