3. Strateji Belgesi ile Hukuk Eğitiminin Niteliği Artırılacak

Yargı Reformu Strateji Belgesinin özellikle 3.1 ve 6.9 numaralı hedefleri doğrudan hukuk fakültesi öğrencilerini ilgilendiren faaliyetleri kapsamakta:

 • Hedef 3.1: Hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması için yeni bir model oluşturulacaktır.
  • Hukuk eğitiminin modeli, fakültelerin eğitim süresi ve kontenjanları ile fakültelere girişte aranan başarı sıralama ölçütü niteliğin artırılması için yeniden belirlenecektir.
  • Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden belirlenecektir.
  • Hukuk fakültelerinde denklik uygulamasına ilişkin kriterler yeniden belirlenecektir.
  • Hukuk fakültelerinde okutulan müfredat, analitik düşünme kabiliyetini geliştirecek bir anlayışla yenilenecektir.
  • Hukuk fakültelerindeki müfredatta, Türkçeyi etkili, öz ve doğru kullanmaya ve mesleki etiğe yönelik derslerin yer alması sağlanacaktır.
  • Hukuk klinikleri uygulaması yaygınlaştırılacak ve öğrencilerin adli ve idari yargı birimlerinde staj yapmalarına imkân sağlanacaktır.
 • Hedef 6.9: Yargıda medya ve halkla ilişkiler kurumsallaştırılacak ve vatandaşların işlerini kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilecektir.
  • Adliyelerde kurulan danışma masalarında öğrencilerin staj yapmasına ve gönüllülerin çalışmasına imkân sağlanacaktır.
 • Ayrıca Hedef 7.1’de yer alan “Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta belirli bir oranda istihdamı sağlanacaktır.”

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.