4. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26 Ekim 2021 tarihinde düzenleyeceği Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumunda tebliğ sunmak isteyen araştırmacılara, aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda, çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerini (mail adresi ve mobil telefon bilgilerini) ekleyerek AYBÜ Hukuk Fakültesine başvurmaları çağrısında bulundu. 

TEBLİĞ ÇAĞRISI

“IV. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” (BİLGİ TOPLUMUNDA TELİF HAKLARI) ANKARA, 26 EKİM 2021 (ONLINE)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 26 Ekim 2021 tarihinde “IV. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyum bütün uygulayıcı, akademisyen ve araştırmacılara açık olup sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyumun konusu “Bilgi Toplumunda Telif Hakları” olacaktır. Sempozyum, bilgi toplumda telif haklarına ilişkin her türlü konuyu kapsamaktadır. Bazı ana başlıklar şu şekilde sıralanabilir: Veri madenciliği, online eğitim, kültürel miras, genişletilmiş lisanslama, dijital platformlar, koruma süresi dolmuş eserler, basın yayımcılığı, online platformlar, uygun bedel vb.

Tebliğlerin daha önce başka yerde sunulmamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. Tebliğler ve sunumları Türkçe veya İngilizce dillerinde olabilecektir. Çeviri hizmeti sağlanmayacaktır.

Tebliğ özetlerinin 300-400 kelime aralığında olması gerekmektedir. Daha sağlıklı bir iletişim için yazarların çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerini (e-posta adresi ve mobil telefon bilgilerini) göndermeleri rica olunur.

Tebliğ özetleri ve tam metinler hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Tebliğ özetleri Üniversite tarafından elektronik kitap olarak; tam metinler ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi’nde (TFM) yayımlanacaktır. Tam metinlerin, dergipark.org.tr/tfm adresinde yer alan yazım kurallarına uygun ve makale formatında hazırlanması gerekmektedir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ özetlerinin 30 Temmuz 2021 tarihine kadar commerciallaw@ybu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyumda sunulacak tebliğler, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından seçilecek ve seçilen tebliğler, 20 Ağustos 2021 tarihine kadar bildirilecektir.

Sempozyumun kesinleşmiş programının 27 Eylül 2021 tarihine kadar duyurulması planlanmaktadır.

“IV. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu” (online) 26 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecektir.

Okuma önerisi:  AYBÜ Arabuluculuk Sertifika Programı

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin tam metinlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar commerciallaw@ybu.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

İletişim adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ayvalı Mah., Halil Sezai Erkut Caddesi, 151. Sokak, Keçiören – ANKARA

Ayrıntılı bilgi için iletişim : commerciallaw@ybu.edu.tr

Arş. Gör. Zehra AVCI – Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
 • Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
 • Dr. Öğr. Üy. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU
 • Dr. Öğr. Üy. Tuğçe Nimet YAŞAR
 • Öğr. Gör. Dr. Ceren CERİT DİNDAR
 • Öğr. Gör. Dr. Bahriye BAŞARAN
 • Arş. Gör. Dr. Nevin MERAL
 • Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ
 • Arş. Gör. Kemalettin Ahmet AKSOY
 • Arş. Gör. Şule IŞIN
 • Arş. Gör. Zehra AVCI
 • Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU