7036 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler ve Uygulama Sorunları

Düzenleyen:

7036 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler ve Uygulama Sorunları, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

17 Ekim Perşembe, Saat: 15.30

Yer:

İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu

QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

  • İşe iade davalarında parasal belirleme
  • İstinafta kesinleşme
  • Arabulucu tutanakları
  • Süreler

Konuşmacılar:

  • Hâkim Halil Bozkurt – İzmir 8. İş Mahkemesi Hâkimi
  • Av. Hatice Aslan Atabay – İzmir Barosu Üyesi
Okuma önerisi:  Konferans: Tenfiz, Tanıma ve Yurt Dışı Tebligat