Hukuk Fakültelerinin Sorunları

Türkiye’deki üniversiteler, her eğitim öğretim döneminde kendisini yenilemeye çalışsa da bazı konularda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor. Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında imkan farklılıkları olsa da her kurum, öğrencilerine en iyi eğitimi verme çabasında. Fakültelerin öğrencilerine verdikleri eğitim kadar sundukları imkanlar her zaman kusursuz değil. Hukuk fakültelerine bakıldığında da hukuk öğrencilerinden hemen hemen benzer eleştirileri duymak mümkün. Hukuk fakültelerinin sorunlarını üniversite bazlı düşünmeden genel anlamda birkaç maddeyle sıralamaya çalıştık. Elbetteki aşağıdaki her madde, her fakülte için geçerli olmadığı gibi eksiklikler, fazlalıklar, katılmadığınız maddeler varsa yorum kısmından katkı sağlayabilirsiniz.

hukuk

1. Hukuk eğitiminde dört yıllık sürenin yeterli olmadığı görüşü yaygın.

hukuk18

2. Dört yıllık hukuk eğitiminde teorik eğitim ön plandayken mesleğe yönelik pratik eğitim ihmal edilmekte; hukuk eğitimi pratik hayatla irtibatı sağlayacak bir içerikte sunulmamaktadır.

hukuk16

3. Hakimlik, savcılık ve avukatlık gibi meslekler, hukuk fakültesi öğrencilerine yeteri kadar tanıtılmamaktadır.

hukuk20

4. Yabancı dil eğitimine gerekli önem verilmemektedir. Bazı hukuk fakülteleri %30 İngilizce derslere sahipken çok azı öğrencilerine ikinci bir dili öğrenme imkanı sunmaktadır.

hukuk5

5. Hukuk fikrinin ve düşüncesinin oluşumunu ve yerleşmesini sağlayacak Felsefe, Sosyoloji, Mantık gibi dersler öne çıkarılmamaktadır.

hukuk6

6. Ders programları AB Hukuku, Rekabet Hukuku, Mukayeseli Hukuk Sistemleri vb güncel gelişmeleri takip edebilecek bir içerikten uzak

hukuk7

7. Öğrencilerin yazma ve muhakeme yeteneklerinin artırılmasına yönelik bir programa sahip olunmaması

hukuk88. Bitirme tezi türü çalışmaların programa eklenmemesi

hukuk9

9. Hukuk fakültesi sınıflarının kalabalık olması

hukuk1010. Hukuk fakültesi öğrencilerine az sayıda seçimlik ders sunulmaktadır.

hukuk1111. Nitelikli akademik kadroların azlığı

hukuk1212. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak istihdam edilmemesi

hukuk17

13. Hukuk kulüpleriyle yeterli etkileşimin sağlanmaması ve kulüplere istenilen düzeyde imkanın sunulmaması

hukuk1314. Hukuk fakültelerinin internet sitelerini güncel tutmamaları. Bu konuda Türkiye Hukuk olarak biz de birkaç cümle eklemek isteriz. Hukuk fakültelerinin etkinlikleri için internet sitelerini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Çoğunlukla karşılaştığımız manzara şu: 5 yıl öncesinden kalma etkinlik duyuruları ve güncelliğini yitirmiş eski bilgiler.

hukuk1415. Hukuk fakültelerinin yıl içinde az sayıda akademik ve kültürel etkinlik gerçekleştirmesi. Bu noktada Türkiye Hukuk’un bir tespiti var: Bazı hukuk fakülteleri o kadar çok etkinlik düzenliyor ki yayına yetiştirmekte zorlanabiliyoruz. Bazı hukuk fakülteleri ise tam tersine neredeyse hiç etkinlik düzenlemiyor. Sebebi şu da olabilir:

hukuk15
16. Hukuk fakülteleri, düzenledikleri etkinlikleri yeteri kadar duyuramamakta. Özellikle internet sitelerini güncellemeyen hukuk fakültelerinde sıklıkla karşımıza çıkan sorun, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden etkinlik duyurularını da ihmal etmeleri.