Ankara Barosundan “Dezenformasyon Yasası”na 10 Maddelik İtiraz

Ankara Barosu bir süredir gündemi meşgul eden, kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası, Sosyal Medya Yasası” olarak da adlandırılan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle;ilgili yazılı açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, ilgili düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulandı.

Ankara Barosu, Dezenformasyon Yasasına itirazını şu 10 maddeyle açıkladı:

1-İfade ve basın özgürlüğünün sınırlanmasını kabul etmiyoruz! 

2-Siyasal iktidarın “Dezenformasyon Yasası” adını verdiği; buna karşın, kamuoyunda haklı bir şekilde “Sansür Yasası” olarak anılan, basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun getirdiği düzenlemeler, özgürlükleri tehdit etmektedir. 

3-Basının tahakküm altına alınmaya çalışıldığı günümüzde, yeni bir cezalandırma aracı yaratılmıştır.

4-Mevzuatın öngörülebilir ve belirli olması ilkelerine aykırı olan bu düzenlemeyle, herkes suçun faili olma tehdidi altındadır. Bu durumda ülkede, hukuk güvenliğinin varlığından söz edilemez.

5-İfade ve basın hürriyetini kısıtlayan bu düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasaya açıkça aykırıdır. 

6-Bir kanun maddesi, pozitif hukukta vücut bulmuş olsa da temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve Anayasaya uygun değilse; o hükmün, hukuk devleti ilkesine uygun olduğundan söz edilemez.

Bu hâliyle “Sansür Yasası” hukuki değildir.


7-Kanunla getirilen, yanıltıcı bilginin yayılması ifadesi yürürlükte kalırsa, içinden çıkılmaz bir hukuki tartışma alanı doğuracağı gibi, hangi ifadenin yanıltma amacı taşıdığı konusunda, objektif bir kriter oluşturma imkânı bulunmamaktadır.

8-Bütün bu hususlar çerçevesinde, “yanıltıcı bilgi” kavramından hareketle ulaşılacak yerin; insanların, toplumsal meselelerde herhangi bir fikir beyan etmekten çekineceklerini ve dolayısıyla da toplumun tamamının sesinin kesilmesine yol açabileceğini belirtmek gerekmektedir…

9-Bu kanun değişikliğiyle, siyasi iktidar fiilen uygulamaya çalıştığı düşman ceza hukukuna yasal zemin oluşturmuştur.

10-Avukatlık Kanununun 76. maddesi gereği Ankara Barosu, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını eylemli olarak savunmaya ve korumaya dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. 

Kaynak