Bilirkişilik Çalıştayı

Düzenleyen:

Bilirkişilik Çalıştayı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

13 Şubat Çarşamba, Saat: 09.00 – 17.30

Yer:

Ankara Hâkimevi – Çankaya Ankara

Konuşmacılar:

 • Hakan Öztatar – Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Metin Feyzioğlu – Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Abdülhamit Gül – Adalet Bakanı
 • İsmail Rüştü Cirit – Yargıtay Başkanı
 • Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu – Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Üyesi
 • İzzet Başara – Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı
 • Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Çetin Arslan – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Çalıştayda ele alınacak konular:

 • 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler
 • Bilirkişi görevlendirmesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Bilirkişilerin denetimi ve performans incelemesine ilişkin usul ve esaslar
 • Bilirkişilerin aylık bakabilecekleri iş sayısı ile temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muafiyeti