Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas No: 2013/3-56 Karar No: 2013/1525 Tarih: 06.11.2013  https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Davacı dava dilekçesinde, çalıştığı iş yerinden...
1- Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığına dayanan bir hükûmet sistemidir Başkanlık sistemi, yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan bir hükûmet sistemidir. Başkanlık sistemi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin kesin ve sert bir biçimde...
5510 sayılı yasa çerçevesinde yürürlükteki mevzuat, hiçbir kurum ve kuruluşun alacaklarından dolayı emeklinin maaşına haciz koymasına izin vermiyor. Buna rağmen bankalar ve bazı kuruluşlar emeklinin geçimini sağladığı emekli maaşı hesabına mevduat hesabı gibi işlem yaparak bloke...
T.C. Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz 2015 tarihinde 2015 - 2019 Yılı Stratejik Planını yayımladı. Bu stratejik planda Türkiye'deki adalet sisteminin zayıf ve güçlü yönleri ile fırsatlar - tehditler analizine de yer veriliyor. Plan döneminin kapsadığı önümüzdeki...
Adalet Bakanlığı, yayımlamış olduğu  2015 – 2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Planında Bakanlığın yetki ve görevlerini yeniden sıraladı. Buna göre; Anayasa ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun...
Adalet Bakanlığının yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler başta Anayasa ve 2992 sayılı Kanun olmak üzere çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Bakanlığımızın yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen kanunların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında...
Orta Asya’da kurulan Hun, Göktürk ve Uygur Devletleri ile Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde, devlet yönetimine ilişkin ortak ilkeler görülmektedir. Bu devletlerden Hunlar’da kural olarak yargısal güç, hükümdarda toplanmıştır. Yetki hakanın başkanlığında bir yüksek mahkeme (Yargu) ve...
John Cleese (Aktör) Sinema tarihinin en başarılı komedyenlerinden biri olan John Clesse, Cambrigde Hukuk Fakültesi mezunudur. Hukuk Fakültesinde okuyorken Monty Python komedi topluluğunu kuran İngiliz aktör, sayısız filmde oynamış ve Emmy, BAFTA gibi çok önemli ödüller...
Son zamanlarda oldukça sık karşımıza çıkan ve maalesef iş yaşamının bir parçası haline gelen mobbing, meslek hastalığı olarak nitelendiriliyor. 1980 yılından sonra Leymann’ın çalışmalarıyla doktrinde yer bulmuş ve üzerinde konuşulmaya başlanmıştır. Detaylı tanımını yapacak olursak...
Hastalık Yardımı En az 21 günlük istirahat raporu verildiği durumlarda uygulanan günlük 40 TL lik yardımdır. En fazla 90 gün için yapılır. Tedavi-Sağlık Yardımı Anlaşmalı olan 100'den fazla özel hastaneden bakmakla yükümlü olunan çocuklar ve üye yapılan eş...